Książki WUWr

Wydawnictwo jest jednym z głównych edytorów naukowych w kraju, a jego rangę wyznaczają książki z wielu dyscyplin naukowych oraz możliwie najwyższy poziom edytorski (publikowane książki i artykuły są recenzowane przez specjalistów

z danej dyscypliny z innych ośrodków akademickich).

Wydawnictwo co drugi, trzeci dzień wydaje kolejny tytuł. Utrwalają one wysoką reputację prac ukazujących się od lat jako Acta Universitatis Wratislaviensis, dzielące się na 48 sprofilowanych serii z rozlicznych, głównie humanistycznych nauk. Ozdobą tych edycji jest ukazująca się od trzech lat prestiżowa Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego, wyróżniająca szczególnie ważne dzieła, z których uczelnia jest najbardziej dumna.

Do publikacji cieszących się od lat niesłabnącym powodzeniem zaliczają się przede wszystkim podręczniki do nauki języka łacińskiego – Rudimenta Latinitatis, Podstawy języka łacińskiego oraz seria Prima via. Co cieszy, bo łacina już od blisko tysiąca lat jest językiem wysokim wspólnoty zwanej universitas.

Oprócz nich dużym powodzeniem cieszą się np. liczne publikacje slawistyczne, historyczno-literackie, prawnicze czy poświęcone komunikacji społecznej.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter