Język a Kultura 14. Uczucia w języku i tekście

Iwona Nowakowska-Kempna, Anna Dąbrowska, Janusz Anusiewicz (red.)
ISSN: 1232-9657
Liczba stron: 252
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2000
Nakład wyczerpany

Kolejny tom czasopisma Język a kultura skupia się na językowych aspektach wyrażania emocji. Wszak uczucia i emocje są podstawą ludzkiej egzystencji - jej psyche, ale i physis, jako że emocje nadają naszym działaniom dynamiki. Tematyka ta jest podjęta w 16 merytorycznych artykułach naukowych.

 • Wstęp
 • I. Nowakowska-Kempina, A. Dąbrowska; J. Puzynina, Uczucia a postawy we współczesnym języku polskim
 • I. Nowakowska-Kempina, Język ciała czy ciało w umyśle, czyli o metaforyce uczuć
 • E. Jędrzejko, O językowych wykładnikach pojęcia WSTYD w różnych koncepcjach opisu
 • B. Bierwiaczonek, Religijne subkategorie miłości
 • A. Mikołajczuk, Problem ocen w analizie wybranych polskich uczuć z klasy semantycznej GNIEWU
 • A. Libura, Analiza semantyczna wyrazów nazywających NIENAWIŚĆ i inne uczucia negatywne
 • G. Sawicka, Miłość niejedno ma imię (Językowe i pozajęzykowe relacje między matką a dzieckiem)
 • J. Perlin, M. Milewska, Afektonimy w polskim, francuskim, hiszpańskim i niderlandzkim. Analiza morfologiczna i semantyczna
 • T. Stępień, O uczuciach "ideowych". Glosy do "Hymnu" Ignacego Krasickiego
 • R. Rodak, Frazemy jako emotywne operatory interakcyjne
 • D. Szumska, O emocjach bez emocji
 • B. Sieradzka-Baziur, Językowy obraz "serca" w polskich utworach Jana Kochanowskiego
 • M. Jakubowicz, Dwa oblicza miłości. Porównanie językowych obrazów miłości tkwiących w etymologii i frazeologii
 • K. Data, W jaki sposób językoznawcy opisują emocje?
 • M. Telus, Konstrukcja narodowego "my", czyli dlaczego kochamy ojczyznę
 • D. Brzozowska, Uczucia w dowcipach.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter