Kształcenie Językowe 2 (12)

Kordian Bakuła, Jan Miodek (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 130
Rok wydania: 2002

J. Obara, Stylizacja środowiskowa w "Złym" Leopolda Tyrmanda

I. Biernacka-Ligęza, Wulgaryzmy w slangu młodzieży

L. Tomczak, Antroponimy nieoficjalne w funkcji adresatywnej (na przykładzie środowiska młodzieżowego)

K. Długosz, Kobieta, dama, baba... – ewolucja znaczenia nazw osób płci żeńskiej

A. Małocha-Krupa, Redundancja niejedno ma imię

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter