Historia kina we Wrocławiu w latach 1896-1918

Andrzej Dębski
ISBN: 978-83-229-3019-9
Liczba stron: 452
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Cena: 29,40 PLN   15,00 PLN  

Andrzej Dębski jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, a także ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz w Internationales Hochschulinstitut w Żytawie. W latach 2004–2008 był słuchaczem seminarium doktorskiego w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotował dysertację pt. Historia kina we Wrocławiu w latach 1896-1918. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych (specjalność: filmoznawstwo, kulturoznawstwo) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest współredaktorem (z Markiem Zyburą) książki Wrocław będzie miastem filmowym… Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska (Wrocław 2008. Stypendysta im. Fritza Sterna i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 


Uogólniając swoją opinię o książce Andrzeja Dębskiego pt. "Historia kina we Wrocławiu w latach 1896–1918" pragnę podkreślić, że napisana została z wielką kulturą językową. Jej treść, podbudowana rzetelną wiedzą Autora o dziejach światowego kina, przedstawia . lm jako nową formę rozrywki popularnej wśród wrocławian i zarazem istotny czynnik, a właściwie u progu XX wieku wyznacznik rodzącej się kultury masowej. W wielu przypadkach ustalenia Autora mają charakter dokumentacji źródłowej i na stałe wejdą w obieg naukowy. […] Książka Andrzeja Dębskiego stanowi poważne osiągnięcie badawcze i wypełnia lukę w badaniach na temat początków kina we Wrocławiu.


Z recenzji prof. dr hab. Teresy Kulak

 


Powiem od razu: studium o filmowym Wrocławiu epoki wilhelmińskiej to fascynująca monografia kinowej metropolii w czasach, kiedy film i kino dopiero kształtowały swoje oblicze, kiedy praktycznie wszystko w tym względzie było jeszcze możliwe, a ówczesny stan rzeczy zwiastował wielość dróg rozwoju ruchomych obrazów. […] Monografia dr. Andrzeja Dębskiego zatytułowana Historia kina we Wrocławiu w latach 1896–1918 jest pracą niezwykle wartościową poznawczo, fascynującą i ze wszech miar oryginalną.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Gwoździa

Podziękowania
Wstęp
1. Wrocław na przełomie XIX i XX wieku
2. Film we Wrocławiu przed 1906 rokiem
2.1. Optyczne rozrywki i automaty filmowe
2.2. Pokazy lumičrowskie we Wrocławiu
2.3. Konkurencja kinematografów w 1896 roku
2.4. Film w teatrach variétés
2.5. Kina wędrowne
2.6. Projekcje salowe
3. Rozwój kin wrocławskich w latach 1906–1918
3.1. Pierwsze stale kina we Wroclawiu (1906–1908)
3.1.1. Fata-Morgana – Zentral-Kino – Nikolai-Lichtspiele
3.1.2. Central-Theater – Cito-Biograph – Metropol-Theater
3.1.3. Zur Lachmuskel przy Klosterstraße (National-Theater) i przy Friedrich Wilhelm- Straße
3.1.4. Fata-Morgana przy Rosenthalerstraße
3.1.5. Reform-Kino
3.1.6. Dedrophon-Theater
3.1.7. Royal-Biograph – König-Biograph – Kronprinz-Lichtspiele
3.2. Kina wrocławskie z lat 1909–1913
3.2.1. Residenz-Theater
3.2.2. Königs-Kino – Alhambra
3.2.3. Weltspiegel
3.2.4. Apollo-Theater
3.2.5. Odeon-Theater
3.2.6. Volks-Theater
3.2.7. Union-Kino
3.2.8. Colosseum – Eden-Theater – Scala-Theater
3.2.9. Monopol-Theater
3.2.10. Palast-Theater
3.2.11. Kino-Theater zu den Kometen
3.2.12. Lichtspielhaus
3.2.13. Westend-Kino – Alsen-Lichtspiele
3.2.14. Apollo-Kino-Theater
3.2.15. Kaiser-Kino – Friedrich-Wilhelm-Theater
3.2.16. Ring-Theater
3.2.17. Lichtspiele – Kaiser-Wilhelm-Theater – Kaiser-Lichtspiele
3.2.18. Victoria-Kino
3.2.19. Odertor-Lichtspielhaus - Roland-Lichtspiele - Helios-Kino - Stern-Kino
3.2.20. Welt-Kino
3.2.21. Garten-Kino
3.2.22. Kammer-Lichtspiele - Theater der Zeit
3.2.23. Walhalla-Theater
3.2.24. Tivoli-Lichtspiele
3.2.25. Schlesische Urania - Urania-Kino-Theater - Lichtspielhaus
3.2.26. Tauentzien-Theater
3.3. Kina wrocławskie z okresu wojennego (1914-1918)
3.3.1. Lichtspieltheater. Lichtspiele zum schwarzen Bar
3.3.2. Odertor-Lichtspiele
3.3.3. Lichtspiel-Theater
3.3.4. Hindenburg-Lichtspiele. Odertor-Lichtspiele
3.3.5. Kaiser-Wilhelm-Theater - Regina-Lichtspiele
3.3.6. Fursten-Theater - Theater des Nordens - Astoria-Palast
3.3.7. Zepter-Kino. Kristallpalast
3.3.8. Konigsgrund-Lichtspiele
3.3.9. Deutscher Kaiser Lichtspiel-Theater - D.K. Deutsches Volks-Kino - D.K. Sensationslichtspiele - Breslauer Weltbuhne - Weltbuhne
3.4. Statystyka kin wrocławskich w okresie cesarskim
3.5. Kilka uzupełniających uwag o wrocławskich kinach
4. Programowanie widza - organizacja seansów filmowych
4.1. Przełom medialny: przejście od filmów krotko- do długometrażowych
4.2. Recytatorzy, muzycy, aktorzy . bohaterowie i gwiazdy wczesnego kina
5. Kino w kulturze miasta
5.1. Protesty nauczycieli i ruch reformatorski
5.2. Polityka podatkowa jako instrument polityki kulturalnej
5.3. Pomiędzy literaturą i teatrem - "filmy autorskie" i nobilitacja kina
5.4. Publiczność kinowa przed pierwszą wojną światową
5.5. Działalność kinowa podczas wojny
6. Filmy krecone we Wrocławiu w okresie cesarskim
Zakończenie
Bibliografia
Zusammenfassung
Indeks filmów
Indeks osób
Aneks
Rozporządzenie dotyczące opodatkowania działalności rozrywkowej z dn. 22 marca 1910
Rozporządzenie policyjne z dn. 25 stycznia 1911
Rozporządzenie policyjne z dn. 3 czerwca 1911
Rozporządzenie policyjne z dn. 27 maja 1913
Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego opodatkowania działalności rozrywkowej (22.03.1910) z dn. 8 września 1913
Rozporządzenie policyjne z dn. 30 września 1913
Rozporządzenie policyjne z dn. 18 lutego 1916
Spis ilustracji (na wklejce)
Ilustracje

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter