Historia kina we Wrocławiu w latach 1896-1918

Andrzej Dębski
ISBN: 978-83-229-3019-9
Liczba stron: 452
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Andrzej Dębski jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, a także ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz w Internationales Hochschulinstitut w Żytawie. W latach 2004–2008 był słuchaczem seminarium doktorskiego w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotował dysertację pt. Historia kina we Wrocławiu w latach 1896-1918. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych (specjalność: filmoznawstwo, kulturoznawstwo) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest współredaktorem (z Markiem Zyburą) książki Wrocław będzie miastem filmowym… Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska (Wrocław 2008. Stypendysta im. Fritza Sterna i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 


Uogólniając swoją opinię o książce Andrzeja Dębskiego pt. "Historia kina we Wrocławiu w latach 1896–1918" pragnę podkreślić, że napisana została z wielką kulturą językową. Jej treść, podbudowana rzetelną wiedzą Autora o dziejach światowego kina, przedstawia . lm jako nową formę rozrywki popularnej wśród wrocławian i zarazem istotny czynnik, a właściwie u progu XX wieku wyznacznik rodzącej się kultury masowej. W wielu przypadkach ustalenia Autora mają charakter dokumentacji źródłowej i na stałe wejdą w obieg naukowy. […] Książka Andrzeja Dębskiego stanowi poważne osiągnięcie badawcze i wypełnia lukę w badaniach na temat początków kina we Wrocławiu.


Z recenzji prof. dr hab. Teresy Kulak

 


Powiem od razu: studium o filmowym Wrocławiu epoki wilhelmińskiej to fascynująca monografia kinowej metropolii w czasach, kiedy film i kino dopiero kształtowały swoje oblicze, kiedy praktycznie wszystko w tym względzie było jeszcze możliwe, a ówczesny stan rzeczy zwiastował wielość dróg rozwoju ruchomych obrazów. […] Monografia dr. Andrzeja Dębskiego zatytułowana Historia kina we Wrocławiu w latach 1896–1918 jest pracą niezwykle wartościową poznawczo, fascynującą i ze wszech miar oryginalną.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Gwoździa

 • Podziękowania
 • Wstęp

1. Wrocław na przełomie XIX i XX wieku
2. Film we Wrocławiu przed 1906 rokiem

 • Optyczne rozrywki i automaty filmowe
 • Pokazy lumierowskie we Wrocławiu
 • Konkurencja kinematografów w 1896 roku
 • Film w teatrach variétés
 • Kina wędrowne
 • Projekcje salowe

3. Rozwój kin wrocławskich w latach 1906–1918

 • Pierwsze stale kina we Wroclawiu (1906–1908)
  • Fata-Morgana – Zentral-Kino – Nikolai-Lichtspiele
  • Central-Theater – Cito-Biograph – Metropol-Theater
  • Zur Lachmuskel przy Klosterstraße (National-Theater) i przy Friedrich Wilhelm- Straße
  • Fata-Morgana przy Rosenthalerstraße
  • Reform-Kino
  • Dedrophon-Theater
  • Royal-Biograph – König-Biograph – Kronprinz-Lichtspiele
 • Kina wrocławskie z lat 1909–1913
  • Residenz-Theater
  • Königs-Kino – Alhambra
  • Weltspiegel
  • Apollo-Theater
  • Odeon-Theater
  • Volks-Theater
  • Union-Kino
  • Colosseum – Eden-Theater – Scala-Theater
  • Monopol-Theater
  • Palast-Theater
  • Kino-Theater zu den Kometen
  • Lichtspielhaus
  • Westend-Kino – Alsen-Lichtspiele
  • Apollo-Kino-Theater
  • Kaiser-Kino – Friedrich-Wilhelm-Theater
  • Ring-Theater
  • Lichtspiele – Kaiser-Wilhelm-Theater – Kaiser-Lichtspiele
  • Victoria-Kino
  • Odertor-Lichtspielhaus - Roland-Lichtspiele - Helios-Kino - Stern-Kino
  • Welt-Kino
  • Garten-Kino
  • Kammer-Lichtspiele - Theater der Zeit
  • Walhalla-Theater
  • Tivoli-Lichtspiele
  • Schlesische Urania - Urania-Kino-Theater - Lichtspielhaus
  • Tauentzien-Theater
 • 3.3. Kina wrocławskie z okresu wojennego (1914-1918)
  • Lichtspieltheater. Lichtspiele zum schwarzen Bar
  • Odertor-Lichtspiele
  • Lichtspiel-Theater
  • Hindenburg-Lichtspiele. Odertor-Lichtspiele
  • Kaiser-Wilhelm-Theater - Regina-Lichtspiele
  • Fursten-Theater - Theater des Nordens - Astoria-Palast
  • Zepter-Kino. Kristallpalast
  • Konigsgrund-Lichtspiele
  • Deutscher Kaiser Lichtspiel-Theater - D.K. Deutsches Volks-Kino - D.K. Sensationslichtspiele - Breslauer Weltbuhne - Weltbuhne
 • Statystyka kin wrocławskich w okresie cesarskim
 • Kilka uzupełniających uwag o wrocławskich kinach

4. Programowanie widza - organizacja seansów filmowych

 • Przełom medialny: przejście od filmów krotko- do długometrażowych
 • Recytatorzy, muzycy, aktorzy . bohaterowie i gwiazdy wczesnego kina

5. Kino w kulturze miasta

 • Protesty nauczycieli i ruch reformatorski
 • Polityka podatkowa jako instrument polityki kulturalnej
 • Pomiędzy literaturą i teatrem - "filmy autorskie" i nobilitacja kina
 • Publiczność kinowa przed pierwszą wojną światową
 • Działalność kinowa podczas wojny

6. Filmy krecone we Wrocławiu w okresie cesarskim
Zakończenie
Bibliografia
Zusammenfassung
Indeks filmów
Indeks osób
Aneks

 • Rozporządzenie dotyczące opodatkowania działalności rozrywkowej z dn. 22 marca 1910
 • Rozporządzenie policyjne z dn. 25 stycznia 1911
 • Rozporządzenie policyjne z dn. 3 czerwca 1911
 • Rozporządzenie policyjne z dn. 27 maja 1913
 • Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego opodatkowania działalności rozrywkowej (22.03.1910) z dn. 8 września 1913
 • Rozporządzenie policyjne z dn. 30 września 1913
 • Rozporządzenie policyjne z dn. 18 lutego 1916

Spis ilustracji (na wklejce)
Ilustracje

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter