Studia Systematica 1. Prawda

Damian Leszczyński (red.)
ISBN: 978-83-229-3176-9
Liczba stron: 444
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Zbiór rozpraw zatytułowany Prawda, będący pierwszym tomem w serii „Studia Systematica”, zawiera dwadzieścia obszernych artykułów poświęconych analizie pojęcia prawdy. Ich autorami są wybitni polscy badacze tego zagadnienia, przedstawiciele teorii poznania, logiki, metafizyki, filozofii nauki, metodologii, a także filozofii społecznej, etyki i estetyki. Oprócz referowania najważniejszych zagadnień, autorzy starają się zaproponować własne, oryginalne rozwiązania, dzięki czemu książka może stanowić zarówno podręcznik akademicki dla studentów filozofii (ale też nauk społecznych i przyrodniczych), jak i interesującą lekturę dla profesjonalnych filozofów.

 • Wstęp
 • RENATA ZIEMIŃSKA, Współczesne koncepcje prawdy
 • JAN WOLEŃSKI, O predykacie ‘jest prawdą’
 • CEZARY CIEŚLIŃSKI, Definicje i teorie prawdy
 • JACEK HOŁÓWKA, Definiowalność prawdy
 • JÓZEF DĘBOWSKI, Prawda w fenomenologii
 • MAREK PIWOWARCZYK, Prawda i ontologia
 • MAREK MACIEJCZAK, Intencjonalność i prawda
 • KATARZYNA KIJANIA-PLACEK, Konsensualna teoria prawdy
 • MAREK SIKORA, Problem prawdy w kontekście sporu realizmu z antyrealizmem
 • TADEUSZ SZUBKA, Putnam o epistemicznej koncepcji prawdy
 • ADAM GROBLER, Jak być koherentnym pragmatycznym realistą
 • DAMIAN LESZCZYŃSKI, Antyreprezentacjonizm, pragmatyzm, korespondencja
 • TOMASZ ZARĘBSKI, Zazdaniowość i ekspresywizm w teorii prawdy. Analiza stanowiska Roberta B. Brandoma
 • ANDRZEJ J. NORAS, Problem poznania i prawdy w szkole marburskiej
 • TOMASZ KUBALICA, Aksjotyczna teoria prawdy
 • PAWEŁ ZEIDLER, Prawda i znaczenie w świetle metaforycznego charakteru aparatu konceptualnego nauk empirycznych
 • KRZYSZTOF SZLACHCIC, Prawda w perspektywie konwencjonalistycznej. Pierwsze historyczne diagnozy
 • JAN P. HUDZIK, Prawda w naukach społecznych. Zarys problematyki
 • ROBERT PIŁAT, Czy prawda implikuje przemoc?
 • ROMAN KONIK, Ile prawdy jest w sztuce?
 • Indeks nazwisk
 • Indeks pojęć

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter