Z Mickiewiczem na łowach

Władysław Dynak
ISBN: 978-83-229-3025-0
Liczba stron: 280
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

„O tym, że łowy należą do wielkich tematów nie tylko naszej literatury, dobrze wiadomo od dawien dawna. O tym, że Władysław Dynak jest wśród naszych historyków literatury najznakomitszym znawcą zagadnienia - wiadomo co najmniej od ćwierci wieku. Obecna publikacja imponuje erudycją, odznacza się niezwykłym bogactwem zaplecza dokumentacyjnego i zasobem bibliografii przedmiotowej, oferuje urozmaicony repertuar gatunkowy wypowiedzi naukowej oraz zaleca się świetnością polszczyzny."
Z recenzji prof. Józefa Bachórza

Jest to przepięknie wydany tom studiów poświęconych tematyce łowieckiej w pismach Mickiewicza, co oznacza, że mowa w nim nie tylko o polowaniach, ale i o całym bogatym świecie myśliwych, który współczesnych poecie absorbował w stopniu nierównie większym niż ma to miejsce dzisiaj. Autor zajmuje się problematyką łowiecką, czy raczej jej literackimi refleksami, od lat co najmniej kilkunastu. Niniejszy tom zawiera rozprawy i szkice, w których nie wiadomo - więcej Mickiewicza czy łowów. Trzy studia poświęcone są Panu Tadeuszowi. Temat myśliwski - acz nie najważniejszy - jest w poemacie elementem nieodzownym jako trwały składnik obyczajowości staroszlacheckiej, dziś już mocno egzotycznej i niedocenianej. Tym większa zasługa autora, że ją chroni od zapomnienia, nie pozwalając nam błędnie mniemać, iż ów świat to tylko spór o Kusego i Sokoła, granie Wojskiego na rogu, Telimena na mrowisku i okazjonalne strzelanie do niedźwiedzia. Pozostałe trzy szkice traktują o "strzelcu" jako postaci na siedem sposobów typowej w epoce poety, o Mickiewiczowskim Chórze strzelców jako pieśni łowieckiej i o historycznych krainach łowieckich w twórczości wieszcza. Całość zilustrowano dobrze dobranymi reprodukcjami drzeworytów i litografii wedle rysunków bądź obrazów Andriolliego, Kossaków i Wierusza-Kowalskiego.

 • Zamiast wstępu
 • Kim jest „strzelec” w Świteziance i innych utworach Mickiewicza
 • O Chórze strzelców Mickiewicza jako pieśni łowieckiej
 • Świat łowiecki w Panu Tadeuszu
 • Pojedynek z niedźwiedziem. Pan Tadeusz (księga IV, wersy: 626–659)
 • Telimena na łowach. O erotyczno-myśliwskiej symbolice w Panu Tadeuszu oraz w przekazach tradycji
 • Litwa oraz inne historyczne krainy łowieckie w twórczości Mickiewicza, literaturze pięknej i piśmiennictwie myśliwskim
 • Wykaz cytowanych źródeł i opracowań
 • Nota bibliograficzna
 • Spis ilustracji
 • Indeks tytułów
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter