Roczniki Biblioteczne XLV

Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2001

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 1. Barbara Bieńkowska, Potyczki ze źródłami bibliologicznymi (na przykładzie urzędowej dokumentacji strat bibliotek w Polsce podczas II wojny światowej)

 2. Jacek Puchalski, Trudności z ustaleniem strat wojennych bibliotek polskich

 3. Janusz Szymański, Trudności z identyfikacją bibliotek na ziemiach polskich w I połowie XX wieku

 4. Urszula Paszkiewicz, Wybrane problemy dokumentacji zbiorów bibliotecznych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej do 1939 roku

 5. Zbigniew Żmigrodzki, Biblioteka Uniwersytecka w Królewcu (1544–1945) z perspektywy czasu

 6. Małgorzata Czerwińska, Biblioterapia – między dyscypliną naukową a metodą rewalidacji

 7. Agnieszka Bajor, Monografia jako forma opracowania bibliograficznego

 8. Irena Marszakowa-Szajkiewicz, Nauka polska u progu XXI wieku: analiza bibliometryczna dorobku Polski i państw Unii Europejskiej

MATERIAŁY

 1. Wojciech Mrozowicz, O katalogach biblioteki franciszkanów zgorzeleckich w średniowieczu

 2. Jerzy Reizes-Dzieduszycki, Początki działalności Czytelni Akademickiej we Lwowie (1867–1877)

 3. Maria Konopka, Wypożyczenia powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego w bibliotece lwowskiej „Gwiazdy” w latach 1880–1883

 4. Jadwiga Andrzejewska, Udział bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1917–2000)

 5. Teresa Bątkiewicz, „Bibliografia Śląska” (1960–2000)

RECENZJE I PRZEGLĄDY

 1. Krzysztof Migoń, K. Schreiber, Biographische Informationsmittel. Typologie mit Beispielen, Berlin 1999

 2. Zofia Gaca-Dąbrowska, Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa 2000

 3. Artur Pilak, M. Wiesner, Erwerbung und Buchhandel. Glossar, Berlin 1999

 4. Anna Żbikowska-Migoń, Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. Red. Anezka Bad'urová, Praha 1999

 5. Jan Pirożyński, W. Faulstich, Medien zwischen Herrschaft und Revolte. Die Medienkultur der frühen Neuzeit (1400–1700), Göttingen 1998

 6. Andrzej Tomaszewski, M. Juda, Pismo drukowane w Polsce XV–XVIII wieku, Lublin 2001

 7. Małgorzata Komza, M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Polskie superekslibrisy XVI–XVIII w. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Centuria druga, Warszawa 2001

 8. Konrad Zawadzki, Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej, Warszawa 2000

 9. Elżbieta Słodkowska, U. Paszkiewicz, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej [T. 1–3], Warszawa 1996–2000

 10. Zbigniew Żmigrodzki, M. Bornhöft, Bibliothekswissenschaft in Deutschland, Aachen 1999

 11. Andrzej Mężyński, M. Kühn-Ludewig, Johannes Pohl (1904–1960). Judaist und Bibliothekar im Dienste Rosenbergs, Hannover 2000

 12. Katarzyna Wolff, S. Siekierski, Czytania Polaków w XX wieku, Warszawa 2000

 13. Grażyna Twardak, Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen Bibliotheken (AVWB): Beschreibung und Bewertung nach dem Bundes-Angestelltentarifvertrag, Berlin 2000

 14. Anna Żbikowska-Migoń, Nowe polskie czasopisma księgo- i bibliotekoznawcze

KRONIKA

 1. Zbigniew Żmigrodzki, „Wiedza jako czynnik wytwórczy”. 26. Zjazd Bibliotekarzy Austriackich, 19–23 września 2000 r.

NEKROLOGI

 1. Kazimiera Maleczyńska, Aleksandra Mendykowa (1926–2000)

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter