Psyche w sidłach iluzji. O psychoanalizie

Robert Saciuk (red.)
ISBN: 83-229-2173-X
Liczba stron: 252
Rok wydania: 2002
Nakład wyczerpany

R. Saciuk, Perspektywa psychoanalizy. Wstęp

Część 1

R. Saciuk, Kilka not o życiu i dziele Heleny Deutch

I. Koczanowicz-Dehnel, Od "Życia snów" Karla Alberta Schernera do "Objaśniania marzeń sennych" Zygmunta Freuda

R. Biancoli, Ciało, symbol i podmiot: teorie Georga Groddecka i Ericha Fromma

Część 2

M. Straś-Romanowska, Mądrość człowieka starego - nawiązanie do teorii C.G. Junga

K. Węgłowska-Rzepa, Indywiduacja – stawanie się człowieka współczesnego

B. Janda-Dębek, Archetyp Wielkiej Matki jako praźródło miłości i nienawiści

K. Walewska, Człowiek pozbawiony

A. Szczepaniak, Kompensacyjna funkcja snu

I. Błocian, Jung i Freud. O niektórych aspektach wpływu psychoanalizy na twórczość C.G. Junga

I. Błocian, Nieświadomość mitopoetyczna. "Wandlungen und Symbole der Libido" C.G. Junga

I. Błocian, Nieświadomość psychoidalna. Synchroniczność. Pisma C.G. Junga z późnego etapu badań

D. Kiełkiewicz, Konflikt i deficyt: uwagi o teorii i technice psychoanalitycznej

A. Chmiel, Kołysanka gladiatorów. Słów kilka o merkantylnej orientacji charakteru według E. Fromma

Z. Łoś, Zakres decyzyjnej wolności w paradygmacie psychoanalitycznym

W. Baryluk, Psychoanalityczna metoda interpretacji ankiety do badania charakteru społecznego

Część 3

J. Kowal, Kształtowanie charakteru społecznego a mechanizmy społeczne i rynkowe

R. Śnieżek, W kręgu psychoanalizy – konfrontacje Jurgena Habermasa z Zygmuntem Freudem

R. Bancoli, Nowe tendencje w psychoanalizie i jej wkład w nauki społeczne. Upadek ideologii: Jakim nowym rozdrożom stawiamy czoło

E. Etzersdorfer, "Polis" i "Psyche" – epistemologiczny wkład psychoanalizy do nauk społecznych. Kilka podejść

Psyche in the chains of illusion. About psychoanalysis. Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter