Mit, prawda, imaginacja

Piotr Kowalski (red.)
ISSN: 2658-1353
ISBN: 978-83-229-3194-3
Liczba stron: 304
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 32,00 PLN   15,00 PLN  

Tom ukazujący się w serii „Colloquia Anthropologica et Communicativa” jest efektem konferencji zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 roku. Składające się na niego teksty zostały podzielone na cztery części: Kilka słów o prawdzie, Prawdy i taksonomie, Mity jak żywe, Mitologizacje i zmyślenia. W publikacji można znaleźć artykuły autorstwa przedstawicieli różnych dyscyplin, które „reprezentują współczesną refleksję antropologiczną (...) nad funkcjonowaniem kwestii prawdy, mitu i towarzyszących im obrazów imaginacyjnych” (fragment recenzji).

Kilka słów o prawdzie

 • BARTOSZ JASTRZĘBSKI, Ekscerpty z filozoficznych opowieści o prawdzie
 • WOJCIECH BAŁUS, Czy prawda jest banałem? Uwagi o realizmie

Prawdy i taksonomie

 • PIOTR KOWALSKI, Mit, prawda, wyobrażenie. O sposobach widzenia szarańczy
 • FRANCISZEK M. ROSIÑSKI, Funkcja mitu, opowiadania i bajki w kulturze krajowców Melanezji
 • JERZY BINIEWICZ, Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historyi naturalnej początki i gospodarstwo K. Kluka, czyli kilka słów o mitach, konfabulacji i prawdzie w polskim przyrodoznawstwie
 • EWA KOSOWSKA, Mit, prawda, imaginacja — pułapki punktów widzenia

Mity jak żywe

 • JANUSZ BARAŃSKI, Mityczność redivivus
 • MAŁGORZATA CZAPIGA, Piranesi. Nowożytny locus horridus
 • ADRIAN MIANECKI, Jajo w wybranych wątkach ludowych bajek magicznych
 • VIOLETTA WRÓBLEWSKA, Od bohatera mitycznego do bohatera bajkowego (na przykładzie opowieści ludowych)
 • JOLANTA ŁUGOWSKA, Dopóki mamy twarze C.S. Lewisa jako świadectwo współczesnej lektury i recepcji mitu
 • ADRIANA CELIÑSKA, Antropologia literatury między fikcją a zadziwieniem

Mitologizacje i zmyślenia

 • KARINA STASIUK-KRAJEWSKA, Kategoria prawdy jako element dziennikarskiego samoopisu
 • KATARZYNA KONARSKA, Media i prawda — czy mit prawdy?
 • JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, Proces mityzacji współczesnych bohaterów
 • ARKADIUSZ LEWICKI, Magia kłamstwa
 • LECH M. NIJAKOWSKI, Popularne postapokalipsy późnej nowoczesności
 • ADAM NOBIS, Od europocentryzmu do sinocentryzmu w myśleniu o globalizacji: David S. Landes, Andre Gunder Frank i inni
 • IGOR BORKOWSKI, Prawda frazeologii — frazeologia prawdy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter