Bogowie, herosi i wybrańcy. Wizerunek zmarłych w greckich epigramach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej

Andrzej Wypustek
ISBN: 978-83-229-3175-2
Liczba stron: 480
Format: A5, oprawa twarda z obwolutą
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Epigramy nagrobne są kategorią źródeł niezwykle istotną dla badań nad religią, antropologią filozoficzną, historią społeczną, literaturą klasyczną i epigrafiką. Badania nad nimi są już od dawna prowadzone, ale książka Andrzeja Wypustka zawiera wiele oryginalnych pomysłów, jest oparta na bogatym, uporządkowanym materiale źródłowym i wysokiej próby warsztacie naukowym. Wybierając z ogromnej ilości epigramów utwory oryginalne, z nowymi pomysłami, autor koncentruje się na epigramach eschatologicznych, mówiących o specjalnej bliskości zmarłych z bogami. Teksty epigramów przytacza we własnych przekładach.

WSTĘP

ZARYS PROBLEMATYKI

 • Epitafia i epigramy
 • Edycje epigramów, zarys badań
 • Charakter, ewolucja i kontekst epigramów nagrobnych
 • Życie po śmierci i zaświaty w epigramach
 • W stronę interpretacji
 • Ekskurs: epigramy humorystyczne

ZMARLI JAKO BOGOWIE

 • Formy i kategorie apoteozy zmarłych w epigramach
 • Apoteoza w Eterze i pośród gwiazd
 • Astralna nieśmiertelność

ZMARLI JAKO HEROSI

 • Heros na nagrobkach i w fundacjach kultu heroicznego
 • Heroizacja w epigramach nagrobnych
 • Herosi, demony i zmarli
 • Uprzywilejowanie zmarłych jako herosów

ZAŚLUBINY Z BOGAMI

 • Hades i Persefona
 • Mistyczne gody
 • Oblubienice i oblubieńcy w zaświatach
 • Ekskurs: Frasikleja

ZMARLI JAKO WYBRAŃCY I KOCHANKOWIE BOGÓW

 • Wybrańcy bogów umierają młodo
 • Ganimedes i Zeus na nagrobkach
 • Śmierć od pioruna

ZMARLI JAKO PODOPIECZNI BOGÓW

 • Izydora, Hylas i Nimfy
 • Zmarli i Nimfy w epigramach
 • Kourotrofoi w zaświatach

PODSUMOWANIE: PIĘKNO I MŁODOŚĆ ZMARŁYCH

Ilustracje

Spis ilustracji

Konkordancja

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wykaz skrótów stosowanych w bibliografii

Summary

Indeks osobowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter