Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga

Jolanta Horyń, Jan Maciejewski (red.)
ISBN: 978-83-229-3204-9
Liczba stron: 264
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 25,00 PLN   20,00 PLN  

Wydarzenia historyczne na przełomie XX i XXI wieku oraz zmiany ekonomiczno-polityczne będące ich konsekwencjami zaowocowały nowym spojrzeniem na edukację wielokulturową i międzykulturową w Zjednoczonej Europie – Europie bez granic. Migracje społeczne i rozwój cywilizacji spowodowały, że świat uległ „zmniejszeniu”, a to doprowadziło do przenikania się kultur i narodów. Żyjemy w społeczeństwie, w którym odmienność językowa, rasowa, kulturowa czy religijna mogą być pomostem między różnymi społecznościami. Pomijanie tej różnorodności może sprzyjać wielu problemom społecznym, związanym z tradycją, obyczajami czy językiem; może również budzić wzajemną niechęć i uprzedzenia, co jest efektem stereotypowego myślenia oraz braku wiedzy na temat odmienności kulturowych.

 • Wstęp
 • Introduction

ROZDZIAŁ I. Problemy kształtowania się społeczeństwa wielokulturowego

 • Jan Maciejewski, Marek Bodziany, Integracja i asymilacja kulturowa jako obszary odniesień do koegzystencji narodów w wielokulturowym świecie
 • Anna Frąckowiak, Andragogiczne dylematy w obliczu wielokulturowości społeczeństwa
 • Wojciech Welskop, Edukacja międzykulturowa — relacje między stereotypem, uprzedzeniem społecznym i stygmatyzacją
 • Anna Walulik CSFN, Edukacja religijna a dorosły w społeczeństwie wielokulturowym
 • Anna Musiał-Gąsiorowska, Edukacja w przestrzeni muzeum
 • Jiří Prokop, Prawo do kształcenia w języku rodzimym dzieci imigrantów w Unii Europejskiej
 • Anna Linka, Kompetencja międzykulturowa w nauczaniu języków obcych. Edukacja językowa a międzynarodowy rynek pracy
 • Ewa Skibińska, Wielokulturowość w świadomości studentów

ROZDZIAŁ II. Oblicza edukacji Romów

 • Łukasz Kwadrans, Międzykulturowość a edukacja Romów
 • Monika Wiktorowicz, Sytuacja społeczna Romów na przykładzie romskich rodzin zastępczych z Wrocławia. Ujęcie socjologiczne
 • Beata Popiołek, Wędrowcy czy mieszkańcy? Edukacja Romów w Polsce na przykładzie Płocka
 • Jolanta Horyń, Edukacja Romów problemem społecznym
 • Hristo Kyuchukov, History, culture and language of Bulgarian and Turkish Muslim Gypsies (Roma)
 • Katarína Vanková, Obyčajové tradície pri obradoch u Rómov na Slovensku
 • Beata Orłowska, Edukacja i dialog w społeczności wielokulturowej

ROZDZIAŁ III. Edukacja mniejszości narodowych w Polsce oraz poza jej granicami

 • Sebastian Fikus, Modele ochrony praw mniejszości narodowych na Górnym Śląsku 1918–2008
 • Iwona Wit-Świątkowska, Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych łemkowskiej mniejszości etnicznej na przykładzie Legnicy
 • Bożena Domagała, Rola szkoły w podtrzymywaniu tożsamości językowej Ukraińców na Warmii i Mazurach — historia i perspektywy na przyszłość
 • Luba Jakubowska-Malicka, Polityczno-edukacyjne tło odrodzenia się kultury polskiej w Kazachstanie
 • Małgorzata Kamińska-Płaza, Edukacja języka polskiego na przykładzie obwodu żytomierskiego na Ukrainie
 • Arleta Rentz-Tylińska, Swoi i obcy w wielokulturowym społeczeństwie Rosji. Potrzeba edukacji międzykulturowej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter