Język a Kultura 22. Idiolekty w różnych sferach komunikacji

Anna Żurek (red.)
ISSN: 1232-9657
Liczba stron: 140
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

22. tom serii „Język a Kultura” jest poświęcony Idiolektom w różnych sferach komunikacji. Publikacja stanowi owoc XXXI ogólnopolskiego konwersatorium, które zostało zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Karpaczu w dniach 6–8 czerwca 2003 roku. Podczas obrad poddano pod dyskusję język osobniczy i jego użycia na różnych płaszczyznach komunikacji międzyludzkiej.

Autorów prac interesują wybrane cechy idiolektalne, charakterystyczne dla mowy danej jednostki, widoczne na płaszczyźnie fonetycznej, leksykalnej, składniowej, semantycznej czy pragmatycznej. Osobliwości językowe tłumaczone są zwykle wpływem pochodzenia, środowiska, wykształcenia bądź światopoglądu danej osoby na ogólną odmianę języka polskiego. Charakterystyka wybranego idiolektu uwzględnia zwykle sytuację komunikacyjną oraz styl i gatunek analizowanych wypowiedzi. Zebrane w prezentowanym zbiorze teksty dotyczą przede wszystkim szczegółowych analiz języka osobniczego w różnych sferach komunikacji społecznej: naukowej, religijnej, publicystycznej, politycznej, literackiej i potocznej.

 

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • Wprowadzenie, ANNA ŻUREK
  • AGNIESZKA KAROLCZUK, Wybrane cechy idiolektu językoznawcy (na przykładzie języka Zenona Leszczyńskiego)
  • DARIA BORKOWSKA, KAMILLA TERMIŃSKA, Wolność i konwencja w wypowiedziach Józefa Tischnera
  • MAŁGORZATA NOWAK, Ojca Cholewińskiego przekaz Dobrej Nowiny (uwagi o języku osobniczym)
  • JOANNA SMOL, Językowe sposoby deprecjonowania przeciwników politycznych w felietonach Jerzego Urbana z lat 1995–2000
  • MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, Język Wincentego Witosa — na przykładzie tekstów skierowanych do chłopów
  • JOANNA SZERSZUNOWICZ, O elementach idiolektu w przekładzie
  • MAŁGORZATA KITA, O — Emmanuelle — Catherine M. Kobiecy trójgłos o seksie
  • BEATA KUŁAK, Zaimki w idiolekcie (na przykładzie zaimków dzierżawczych mój, twój, swój)
  • EWA MUZYKA-FURTAK, Konstrukcje słowotwórcze a kategorie poznawcze dzieci niesłyszących

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter