Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 10

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 108
Rok wydania: 2011

Naukowe Koło Ekonomistów działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych ― organizator projektów badawczych, działań popularyzujących ekonomię, szkoleń, konferencji itp. ― od 2003 roku współpracuje ze studentami Uniwersytetu Lwowskiego i każdego roku zaprasza ich na międzynarodową konferencję organizowaną we Wrocławiu na początku grudnia. Członkowie NKE są z kolei zapraszani na konferencję organizowaną co roku w połowie maja na Uniwersytecie we Lwowie. Tradycja uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach naukowych zaowocowała tym razem umieszczeniem w „Studenckich Pracach Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” trzech artykułów powstałych na bazie referatów wygłoszonych podczas VIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Gospodarka światowa, przedsiębiorstwo, konsument. Tendencje rozwoju gospodarki światowej, która miała miejsce w grudniu 2010 roku.

Wstęp

BOHDAN PETRUSHCHAK, The influence of metallurgical sector on Ukrainian economy

YAROSLAV MELEKH, Genesis and prospects of the Ukrainian stock market

NATALIIA PADURA, Migracja zarobkowa Ukraińców

MARIUSZ ONUFER, Kierunki zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej

RAFAŁ MUNDRY, Nowe technologie ICT w polskich przedsiębiorstwach na tle Unii Europejskiej

MATEUSZ MIROWSKI, Organizacja wirtualna jako odpowiedź na realia gospodarcze XXI wieku

KATARZYNA BRZOZOWSKA, ROKSANA ROBAK, Znaczenie procesu metropolizacji w zglobalizowanym świecie

AGNIESZNKA KRZEŚ, Wpływ Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego na otoczenie

CZESŁAW BAŁKA, Rola instytucji światowych w wymianie handlowej pomiędzy krajami

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter