Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku

Jan Tęgowski
ISBN: 978-83-229-3180-6
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Oprócz potomków Giedymina mieszkały na Litwie i inne rody kniaziowskie. Nie zajęły one co prawda eksponowanego, dynastycznego miejsca w dziejach, ale stanowią ważny obiekt badań historycznych. Józef Wolff zebrał wiadomości o nich w dziele Kniaziowie litewsko-ruscy, opublikowanym w Warszawie w 1895 roku. Zamieścił tam informacje między innymi o Holszańskich, Giedrojciach, Jamontowiczach, Dowgowdach i Świrskich. 
I właśnie temu ostatniemu rodowi jest poświęcona ukazująca się we Wrocławiu w 2011 roku monografia Jana Tęgowskiego. Autor we wstępie tak pisze o swoim projekcie: „Publikacja nasza, przedstawiająca ród książęcy w długim trwaniu (około 200 lat), wpisuje się w zapotrzebowanie na badania społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego widzianego przez pryzmat ludzi przeciętnych i jednocześnie nieprzeciętnych ― takich właśnie, jakimi byli kniaziowie Świrscy; badania dające przybliżony obraz społeczeństwa litewskiego czasu późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności”. 
Badania oparł Tęgowski na materiałach znajdujących się w archiwach i bibliotekach w Warszawie, Krakowie, Siedlcach, Wilnie, Mińsku i Moskwie. W rezultacie przedstawił biografie genealogiczne ponad 100 przedstawicieli rodu. Świrscy wchodzili w związki powinowawcze z tak znakomitymi rodami jak Kieżgajłowie, Ościkowie i Sołłohubowie, wzięli w adopcję także dwóch Radziwiłłów. Jednak zdecydowana większość ich żon i mężów to przedstawiciele szlachty średniej, a niekiedy nawet niezamożnej. Identyfikację koicji i filiacji przeprowadził autor, dokonując drobiazgowej analizy udokumentowanych faktów, zwłaszcza antroponimicznych i prawno-majątkowych.
Książka ukazuje się jako tom 9 serii „Biblioteka Genealogiczna”.

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wstęp

Rozdział I. Protoplaści kniaziów Świrskich

Rozdział II. Potomkowie kniazia Kryka Jana Świrskiego

 • Potomkowie Talimunta Krykowica
  • Talimunt Iwaszko
  • Stańko (Stanisław) Talimuntowic (Iwaszkowic)
  • Juchno Stańkowic
  • Jan Talimuntowic
  • Jan Janowic
  • Juchno (Jurij) Talimuntowic
  • Jurij Juchnowic (?)
  • Wojciech Juchnowic
  • Hanna Wojciechówna, żona 1o v. Wojciecha Billewicza, 2o v. Ławryna Jamontowicza
  • N. Wojciechówna, żona Władysława N.
  • Andrzej Juchnowic
  • Jan Andrzejewic
  • Szczęsny Janowic
  • Stanisław Janowic
  • Malcher (Melchior) Janowic
  • Kasper Janowic
  • Mikołaj Janowic
  • Córki Jana Andrzejewica
  • Mikołaj Andrzejewic
  • Stanisław Andrzejewic
  • Paweł Andrzejewic
  • Mikołaj Pawłowic
  • Hanna Pawłówna, żona Jana Korenkowskiego
  • Połonia (Apolonia) Pawłówna, żona Jana Pileckiego
  • Aleksander Juchnowic
  • Barbara Juchnówna, żona Mikołaja Ostrowickiego
  • Elżbieta Juchnówna, żona Andrzeja N.
 • Potomkowie Pietka Krykowica
  • Pietko (Piotr) Krykowic
  • Michał Pietkowic
  • Piotr Michałowic
  • Andrzej Michałowic
  • Bolesław (Bolko) Michałowic
  • Łukasz Bolesławowic
  • Michał Łukaszewic
  • Mikołaj Łukaszewic
   • (Łukasz)
  • Stanisław Łukaszewic
  • Krzysztof Łukaszewic
  • Elżbieta (Halszka) Łukaszówna, żona Jana Sawickiego
  • Jadwiga Łukaszówna, żona Stanisława Fursa
  • Jan (Janusz) Bolesławowic
  • Ludwik Michałowic
  • N. Ludwikówna, żona N. Giedrojcia
  • Hieronim (Jarosz) Ludwikowic
  • Szczęsna Hieronimówna, żona Samuela Wnorowskiego
  • Barbara Ludwikówna, żona Macieja Pawłowicza
  • Jerzy (Jurij) Michałowic
  • Erazm (Razmysł) Michałowic
  • Jadwiga Erazmówna (?)
  • Andrzej Pietkowic
  • Aleksander Pietkowic
  • Żdan Aleksandrowic
  • Zofia Aleksandrówna, żona 1o v. Mikołaja Wojtkowicza, 2o v. Andrzeja Żórawskiego
  • Jadwiga Pietkówna, żona 1o v. Niekrasza Wołodkowicza, 2o v. Jana Niemirowicza
  • Ludmiła Pietkówna, żona Jurija Sołłohuba wojewody smoleńskiego
  • Aleksandra Pietkówna, żona Hrehorego Ościka wojewody trockiego
  • Eudoksja (Owdotia) Pietkówna, żona Niemiry Wacława Niemirowicza
  • Zofia Pietkówna, żona Mikołaja Kieżgajły
  • Anastazja (Nastazja) Pietkówna, żona Olechna Małyszkowicza

Rozdział III. Potomkowie kniazia Romana Świrskiego

 1. Roman
 2. Szymon (Sieńko) Romanowic
 3. Pietko (Piotr) Romanowic
 4. Marcin Pietkowic
 5. Michał Marcinowic
 6. Jan Marcinowic
 7. Bartłomiej Janowic
 8. Zuzanna Janówna, żona N.
 9. Szczęsny Marcinowic
 10. Katarzyna Szczęsnówna, żona Szymka Romanowicza
 11. Mikołaj Marcinowic Zub
 12. Maciej Mikołajewic
 13. Katarzyna Mikołajówna, żona Stanisława Stankiewicza
 14. Jadwiga Mikołajówna, żona Piotra Pietkiewicza
 15. Łukasz Marcinowic
 16. Stanisław Łukaszewic
 17. Zygmunt Łukaszewic
 18. Regina (Raina) Zygmuntówna, żona Jana Szczygielskiego
 19. Aleksander Zygmuntowic
 20. Jadwiga Zygmuntówna, żona N. Wewelskiego (?)
 21. Hanna Łukaszówna
 22. Aleksander Marcinowic
 23. Jakub Aleksandrowic
 24. Jan (Janusz) Aleksandrowic
 25. Aleksander Januszewic
 26. Jerzy Janowic
 27. Stanisław Aleksandrowic
 28. Urszula Aleksandrówna, żona Stanisława Orzechowińskiego
 29. Bogdana Marcinówna, żona Jerzego Hornowskiego
 30. Zofia Marcinówna, żona 1o v. Jakuba Izdebskiego, 2o v. Pawła Nużewskiego
 31. Jan (Janusz) Pietkowic
 32. Barbara Januszówna, żona Macieja Wojdyłowica
 33. Jakub Pietkowic
 34. Roman Jakubowic
 35. Barbara Jakubówna, żona Jana Szemeta
 36. Miłosława Jakubówna, żona Marcina Szemeta
 37. Jan Romanowic

Rozdział IV. Potomkowie kniazia Aleksandra Świrskiego

 1. Aleksander
 2. Andrzej Aleksandrowic
 3. Aleksander Andrzejewic
 4. Andrzej Aleksandrowic
 5. Mikołaj Aleksandrowic
 6. Butwid / Budwid
 7. Domunt Butwidowic
 8. Jakub Butwidowic
 9. Mikołaj Sokół
 10. Jakub Mikołajewic Sokół
 11. Jadwiga Jakubówna, żona N.
 12. Katarzyna (Kachna) Jakubówna, żona Jana N.
 13. Bogdan Butwidowic
 14. Grzegorz Bogdanowic

Rozdział V. Potomkowie kniazia Daniusza Świrskiego

 1. Daniusz (Doniusz)
 2. Michał Daniuszewic
 3. Gintołd Michałowic
 4. Bogdan Michałowic Tur
 5. Hanna Bogdanówna Turówna, żona Mikołaja Raczkowicza
 6. Anna Michałówna
 7. Helena Michałówna
 8. Waszka (Wasylisa?) Michałówna
 9. N. Michałówna (?), żona Stanisława Mordasa Miszkowica

Rozdział VI. Fundacje kościelne kniaziów Świrskich w XV i XVI wieku

 1. Parafia świrska
 2. Miadzioł Mały alias Kobylnik
 3. Świrany (Świranki)
 4. Worniany
 5. Jarnice
 6. Inna działalność fundacyjna kniaziów Świrskich

Zakończenie

Objaśnienie skrótów i znaków

Bibliografia

Indeks osób

Summary

Wykaz tablic genealogicznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter