Jak pisać historię żydowską?

Moshe Rosman
ISBN: 978-83-229-3181-3
Liczba stron: 240
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany
Cena: 23,00 PLN   

Książka Moshego Rosmana składa się z ośmiu rozdziałów, w których autor bada wyzwanie, jakie historii w ogóle, a historii Żydów w szczególności, rzuciła ponowoczesność. Choć z uwagą studiuje on prace wielu znanych postmodernistów, stanowisko, jakie wobec nich zajmuje, jest zasadniczo krytyczne. Rosman wierzy jednak, że ponowoczesną perspektywę można połączyć z naukami historycznymi, jeśli dalej będą one oparte na badaniach źródłowych i krytycznej analizie. W swoich tekstach rozważa takie problemy, jak określenie podstawowych zagadnień w badaniu historii i kultury Żydów, periodyzacja, metodologia i geografia historii żydowskiej, związek kultury żydowskiej z innymi kulturami, kwestia gender w badaniu historii Żydów i inne.

Książka Rosmana ukazała się już po angielsku i po hebrajsku, wzbudzając olbrzymie zainteresowanie i żywe dyskusje. To nie tylko lektura obowiązkowa dla wszystkich piszących historię, ale także dla tych, którzy ją czytają i pragną lepiej zrozumieć.

Przedmowa

Wprowadzenie. Pisanie historii w klimacie ponowoczesnym

ROZDZIAŁ 1. Historiografi a żydowska. Kilka kwestii wstępnych

 • Kim są Żydzi?
 • Czy jednolita, spójna historia?
 • Galut: dobry dla Żydów?
 • Jak dopasować Żydów do historii?
 • Którą metahistorię wybrać?
 • Metahistoria jako przeznaczenie

ROZDZIAŁ 2. Okres ponowoczesny w historii żydowskiej

 • Definicje żydowskiej nowoczesności
 • Kiedy coś jest nowoczesne?
 • Meyer kończy dyskusję
 • Nowa periodyzacja Jonathana Israela
 • Żydowska ponowoczesność wobec żydowskiej nowoczesności
 • Przyrost demograficzny
 • Rozprzestrzenienie geograficzne
 • Polityczna i prawna emancypacja oraz obywatelstwo na wzór zachodni
 • Idee narodowe
 • Integracja ekonomiczna
 • Społeczność „dobrowolna”
 • Integracja kulturowa i społeczna
 • Oświecenie, sekularyzacja i upadek tradycji
 • Ciągłość
 • Nowe wyzwania okresu ponowoczesnego
 • Relacje Izrael–diaspora
 • Ekonomia tożsamości żydowskiej
 • Reewaluacja żydowskości
 • Kto jest Żydem?
 • Ponowoczesność niefilozoficzna

ROZDZIAŁ 3. Historia a granice

 • Rewizja pojmowania żydowskiego czasu i przestrzeni
 • Koncepcja transgeograficzna
 • Geografia polityczna a wyznaczanie ram historycznych
 • Podejście ponadnarodowe
 • Geografia sieci społecznej, kulturalnej i ekonomicznej

ROZDZIAŁ 4. Hybryda z czym? Związki kultury żydowskiej z innymi kulturami

 • Koncepcje kultury polskich Żydów
 • Hybrydalność a kwestia żydowska
 • Którą metahistorię wybrać?
 • Dlaczego studia żydowskie?

ROZDZIAŁ 5. Żydowski wkład w (wielokulturową) cywilizację

 • Klasyczny dyskurs wkładu
 • Dyskurs wkładu jako wrogość słowna
 • Starsze wersje dyskursu wkładu
 • Współczesny dyskurs wkładu

ROZDZIAŁ 6. Wprowadzenie do badań nad historią kultury żydowskiej

 • Historia kultury
 • Kwestie kultury
 • Zwodniczość analizy historystycznej
 • Model wpływu kulturowego versus model polisystemu
 • Miejsce nie-Żydów w kulturze żydowskiej
 • Przejście od kultury ustnej do pisanej
 • Norma versus praktyka
 • Genderyzacja społeczeństwa
 • Miejsce kabały
 • Wnioski

ROZDZIAŁ 7. Hybrydalność metodologii. Żydowska historiografi a a metody folklorystyki

 • Rdzeń prawdy?
 • Typowe źródła?
 • Metodologia właściwa historii?

ROZDZIAŁ 8. Historia kobiet żydowskich: początki i falstart. Przypadek Jacoba Katza

 • Katz jako funkcjonalista
 • Katz jako badacz historii społecznej — o kobietach
 • Katz zmienia kierunek
 • Katz jako badacz historii intelektualnej — o kobietach

Zakończenie. Historia żydowska a ponowoczesność: wyzwanie i pojednanie

Bibliografia

Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter