Państwowy Instytut Książki (1946–1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce

Małgorzata Korczyńska-Derkacz
ISBN: 978-83-229-3182-0
Liczba stron: 352
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 35,70 PLN   19,00 PLN  

Książka jest monografią Państwowego Instytutu Książki (PIK) działającego w Łodzi w pierwszych latach powojennych. Instytut był placówką naukową wywodzącą się z idei i tradycji bibliotekarstwa przedwojennego. Przedmiotem jego zainteresowania była książka, jej funkcja społeczna, naukowa, kulturowa, estetyczna. Nakreślony przez dyrektora PIK Adama Łysakowskiego zakres prac był rozległy i obejmował zagadnienia bibliotekarskie, bibliograficzne, czytelnicze, normalizacyjne, dokumentacyjne, wydawnicze realizowane w czterech Wydziałach: Dokumentacji, Prac Badawczych, Prac Stosowanych i Wydawnictw. W książce przedstawiono genezę PIK, jego strukturę organizacyjną, statuty, pracowników, siedzibę, budżet. Autorka podjęła też próbę odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn likwidacji PIK. Problem ten nie był do tej pory poruszany w literaturze przedmiotu. Przedstawiona monografia jest opracowaniem oryginalnym, a jej podstawą są nieznane do tej pory źródła archiwalne przechowywane w Archiwum Akt Nowych, w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi i w Toruniu oraz źródła pochodzące ze zbiorów prywatnych, a także teksty publikowane na łamach ówczesnych czasopism.

 • Wstęp

Rozdział I. Kształtowanie się koncepcji instytutu badawczego książki i czytelnictwa

 • Koncepcje instytutu badawczego książki i czytelnictwa w okresie międzywojennym
 • Przykłady organizacji badań bibliologicznych za granicą

Rozdział II. Powołanie Państwowego Instytutu Książki

 • Działania administracyjno-prawne w zakresie odbudowy bibliotekarstwa polskiego po wojnie (1944–1947)
 • Projekt Instytutu Książki
 • Państwowy Instytut Książki i Czytelnictwa
 • Państwowy Instytut Książki
  • Statut
  • Zadania
  • Struktura organizacyjna
  • Pracownicy
  • Siedziba
  • Budżet

Rozdział III ∙ Działalność Państwowego Instytutu Książki

 • Bibliologia
  • „Komunikat 15: Komisje w zakresie nauki o książce”
  • Korespondencja dotycząca komisji
  • Komisje i ich skład
 • Bibliografia
  • Ośrodki informacyjno-bibliograficzne. Bibliografie specjalne
  • „Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce”
  • Inne prace bibliografi czne
 • Czytelnictwo
  • Spis książek dla bibliotek gminnych
  • Przewodnik lektury o Polsce i świecie współczesnym
  • Ankieta czytelnicza
  • Wydawnictwa popularnonaukowe
  • Przysposobienie czytelnicze
  • Przeglądy piśmiennictwa i opinie na temat upowszechniania książki
 • Bibliotekarstwo
  • Słownik tematów katalogu przedmiotowego
  • Organizacja prac nad szkolnictwem bibliotekarskim
  • Organizacja sieci bibliotek naukowych i ośrodków dokumentacji
  • Stan badań nad historią bibliotek polskich
 • Normalizacja
  • Bibliotekarska Komisja Normalizacyjna w PIK
  • Normy bibliotekarskie
  • Normy bibliograficzne
  • Instrukcja opracowania zbiorów specjalnych
  • Inne prace normalizacyjne
 • Dokumentacja bibliologiczna
  • Biblioteka
   • Gromadzenie zbiorów
   • Opracowanie zbiorów
   • Udostępnianie zbiorów
  • Centralny katalog dzieł bibliologicznych
  • Kartoteki osób i instytucji
   • Materiały biobibliografi czne współczesnych bibliotekarzy i archiwistów
   • Kartoteki współczesnych wydawców i księgarzy polskich
   • Słownik historyczny pracowników książki
   • Kartoteki bibliotek
  • Kartoteki bibliograficzne
  • Muzeum książki i bibliotekarstwa
 • Działalność wydawnicza
  • „Biuletyn Państwowego Instytutu Książki”
  • „Komunikaty”
  • Subwencje naukowe PIK
 • Współpraca krajowa i zagraniczna PIK

Rozdział IV ∙ Likwidacja Państwowego Instytutu Książki

 • Wpływ sytuacji politycznej na sektor nauki i bibliotekarstwo
 • Relacje między Państwowym Instytutem Książki a Oddziałem Dawnej Książki, Instytutem Bibliografi cznym i Naczelną Dyrekcją Bibliotek
  • Oddział Dawnej Książki
  • Instytut Bibliograficzny
  • Naczelna Dyrekcja Bibliotek
 • Ocena prac badawczych Państwowego Instytutu Książki przez władze państwowe
  • Bibliologia
  • Czytelnictwo
  • Bibliografia
  • Bibliotekarstwo
 • Urzędnicy ministerialni wobec Państwowego Instytutu Książki
 • Sytuacja Adama Łysakowskiego pod koniec lat czterdziestych

Rozdział V ∙ Kontynuacja prac Państwowego Instytutu Książki

 • Instytut Badań Literackich
 • Biblioteka Narodowa
  • Pracownia Dokumentacji Księgoznawczej
  • Prace normalizacyjne
  • Pracownia Centralnie Drukowanych Kart Katalogowych
 • Ministerstwo Oświaty
 • Pracownicy Państwowego Instytutu Książki — kontynuatorzy idei
  • W Bibliotece Narodowej
  • W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
  • W Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • W Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • W Bibliotece Instytutu Badań Literackich

Uwagi końcowe

Aneksy

 • Aneks 1: Domniemana III wersja statutu PIK
 • Aneks 2: Domniemana VI wersja statutu PIK
 • Aneks 3: Memoriał ZBiAP w sprawie PIK z lutego 1949 roku

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

Spis fotografii

Indeks nazwisk

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter