Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej

Przemysław Kaczmarek (red.)
ISBN: 978-83-229-3037-3
Liczba stron: 288
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Kolejny, dziesiąty już, tom “Z zagadnień teorii i filozofii prawa" nawiązuje do tematyki zarysowanej w poprzednim opracowaniu poświęconym ponowoczesności, koncentrując się na jednym z podstawowych problemów współczesnego prawoznawstwa – wykładni prawa. Autorzy poszczególnych rozdziałów zastanawiają się nad tym, jak dalece wiedza o interpretacji prawniczej podlega dziś regionalizacji i czy możliwe jest prowadzenie w jej ramach jednego, uniwersalnego dyskursu. Prezentowany tom jest próbą odpowiedzi na pytanie, w  jakim  stopniu dzisiejsza teoria prawa pozostaje w związku z ważnymi problemami podejmowanymi przez współczesną filozofię humanistyki.

 • Wstęp

I. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej z „wewnętrznego” punktu widzenia

 • Stanisław KAŹMIERCZYK, Z teoretycznoprawnej problematyki wykładni prawa
 • Wojciech JAKIMOWICZ, Determinanty wykładni w prawie administracyjnym w aspekcie problematyki stosowania prawa miejscowego
 • Andrzej BATOR, Uniwersalny charakter teorii wykładni prawa w związku z podziałem na prawo publiczne i prywatne
 • Anna KALISZ, Leszek LESZCZYŃSKI, Aksjologia zasad prawa jako argument wykładni operatywnej prawa UE. Uwagi o ujednolicaniu praktyki i kontrolowanej autonomii
 • Małgorzata Z. KRÓL, Kilka uwag o prawie i wykładni notarialnej
 • Paweł ŁABIENIEC, Wykładnia kodeksów etyki zawodowej a wykładnia prawa
 • Michał BŁACHUT, Prawnicze interpretacje praw człowieka
 • Joanna HELIOS, Wioletta JEDLECKA, Interpretacja prawa wobec wyzwań multicentryzmu
 • Jacek KACZOR, Favor consumenti. Uwagi o założeniach wykładni prawa konsumenckiego

II. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej z „zewnętrznego” punktu widzenia

 • Zenon BAŃKOWSKI, W przestrzeni sądzenia: sędzia i niepokój spotkania
 • Sylwia WOJTCZAK, Konflikt polityczny i konflikt moralny jako czynniki odpowiadające za nieuniwersalność wykładni prawa
 • Paweł JABŁOŃSKI, Hansa-Georga Gadamera twierdzenie o egzemplarycznym znaczeniu hermeneutyki prawniczej
 • Olgierd PANKIEWICZ, Obiektywność w praktycznej interpretacji prawniczej
 • Michał PAŹDZIORA, Interpretacja prawnicza jako przykład działania twórczego
 • Maciej PICHLAK, Autonomia argumentacji prawniczej: między refleksją etyczną a analitycznym prawoznawstwem
 • Adam SULIKOWSKI, Między tekstem, rozumem i polityką. Modernistyczne fundamenty wykładni konstytucji i ich praktyczne implikacje
 • Przemysław KACZMAREK, Model prawnika w kontekście ontologizacji odpowiedzialności

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter