Wrocławskie Studia Politologiczne 11/2010

Krystyna Rogaczewska (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 284
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Kolejny tom Wrocławskich Studiów Politologicznych to zbiór artykułów z zakresu teorii i myśli politycznej, problematyki europejskiej i komunikacji społecznej. Autorzy przeprowadzają wnikliwą analizę otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej. Zastanawiają się między innymi nad przyczyną konfliktów społecznych, oddziaływaniem mediów na politykę, a nawet nad wpływem nieświadomych procesów psychicznych na aktywność społeczną człowieka. Pozycja ta z pewnością ucieszy czytelników zainteresowanych zjawiskami politycznymi i społecznymi zachodzącymi we współczesnym świecie.

 

Teoria i myśl polityczna

 • VIOLETTA AUMER, Jednoczące znaczenie przywódcy
 • JACEK BAJER, Ewolucja polityki porównawczej jako subdyscypliny politologii
 • TOMASZ MATLĘGIEWICZ, Kategoria narodu w myśli Stanisława Staszica – zarys problematyki
 • JAN RYSZARD SIELEZIN, Teoretyczne problemy konfliktów społeczno-politycznych i ich specyfika. Próba egzemplifikacji
 • TOMASZ SIKORSKI, „Polityczni maksymaliści”. Strategia niepodległościowa Polskiej Partii Niepodległościowej w latach 1985–1989

Problematyka europejska

 • ANNA ANTCZAK, Regionalizmy w Hiszpanii na przykładzie Aragonii, Walencji, Andaluzji i Wysp Kanaryjskich
 • MAŁGORZATA MICHALEWSKA-PAWLAK, Rola regionalnych programów operacyjnych w definiowaniu priorytetów rozwojowych polskich regionów w latach 2007–2013
 • ANNA PACZEŚNIAK, EU and political parties: are EP elections and EU presidency parties’ priorities?
 • ANNA SKRZYPEK, Wybory europejskie 2009 – jutrzenka czy zmierzch demokracji europejskiej?
 • RAFAŁ WILLA, Realizacja założeń strategii lizbońskiej w Polsce w kontekście polityki spójności
 • Unii Europejskiej

Komunikowanie społeczne

 • LUDWIK HABUDA, Media i polityka. Między władzą i obywatelskim społeczeństwem
 • KAMIL KOWALSKI, Problematyka rozszerzenia NATO na łamach „Time’a” i amerykańskiego wydania „Newsweeka” w latach 1997–1999
 • ŁUKASZ KUTYŁO, Populizm religijny w Polsce – przypadek Radia Maryja. Społeczne uwarunkowania zjawiska

Varia

 • MAREK GÓRKA, Okrągły Stół – sukces czy zmowa elit?
 • ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, Od „obywatela państwowego” do „ dobrego obywatela”. Niemiecki system kształcenia obywatelskiego po 1989 roku – możliwe kierunki badań
 • BARBARA KOBZARSKA-BAR, Patriotyzm wstydliwy. Debata o patriotyzmie i prawie imigracyjnym na początku XXI wieku w Niemczech

Recenzje

 • ZBIGNIEW BLOK, O polityczności, polityce i politologii (Łukasz Błaszczykiewicz)
 • ADAM WIELOMSKI, Nacjonalizm francuski 1886–1940. Geneza, przemiany i istota filozofii politycznej (Kamil Eckhardt)
 • STANISŁAW WRZOSEK, System: administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji (Agnieszka Huczek)
 • PIOTR EBBING, RADOSŁAW FIEDLER, ARTUR WEJKSZNER, SEBASTIAN WOJCIECHOWSKI, Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych (Michał Piekarski)
 • ZBIGNIEW MACHELSKI, System polityczny Włoch (Krzysztof Zuba)
 • DANUTA KARNOWSKA, W kierunku liberalizmu? Recepcja idei liberalnych w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej (Piotr Cugowski)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter