Osoby starsze w społeczeństwie - społeczeństwo wobec osób starszych

Marta Makuch, Dorota Moroń (red.)
ISBN: 978-83-229-3234-6
Liczba stron: 168
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Praca zbiorowa pod redakcją Marty Makuch i Doroty Moroń, otwierając serię „Współczesne problemy polityki społecznej”, podejmuje istotne dla teorii i praktyki polityki społecznej zagadnienie osób starszych w społeczeństwie. Publikacja zawiera obszerne Wprowadzenie oraz 10 artykułów poświęconych różnym aspektom tego zjawiska, takim jak między innymi: media masowe i ich użytkowanie wśród osób starszych, aktywność zawodowa osób starszych, poziom kapitału społecznego tej grupy wiekowej, edukacja seniorów czy znaczenie organizacji pozarządowych w ich życiu. Wśród autorów tekstów publikowanych w pracy, oprócz pracowników naukowych UWr, są także praktycy z instytucji zajmujących się polityką społeczną. Zamysłem redaktorek było także podkreślenie, cytując za Wprowadzeniem, że „ludzie starsi są takimi samymi, a zatem pełnowartościowymi i pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, jak wszyscy pozostali”.

Katarzyna Zamorska, Wprowadzenie. Polityka społeczna wobec problemów starzejącego się społeczeństwa

Janina Fras, Starsi Polacy jako użytkownicy mediów masowych

Monika Klimowicz, Wpływ procesu starzenia się społeczeństwa na zachowania rynkowe producentów

Marta Makuch, Aktywność zawodowa osób starszych — diagnoza i perspektywa polskiego rynku pracy w XXI wieku

Dorota Moroń, Rola organizacji pozarządowych w życiu seniorów

Marta Cisek, Kapitał społeczny jako szczególny zasób osób starszych. Próba pomiaru

Olga Jabłonko, Edukacja w życiu seniorów

Aleksandra Gromelska, Sytuacja zdrowotna mężczyzn ze starszych grup wiekowych na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie promocji zdrowia

Walentyna Wnuk, System wartości i styl życia dolnośląskich seniorów. Raport z badań

Elżbieta Pawłowska, Marlena Stach-Lewandowska, Aktywizacja osób starszych — realizacja działań wynikających ze Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008–2015

Kamila Zwolińska, Sytuacja społeczna osób starszych w polskim społeczeństwie. Diagnoza na podstawie raportu końcowego projektu WŁĄCZwiek

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter