Slavica Wratislaviensia CLIV

Janina Wołczuk (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 196
Rok wydania: 2011
Cena: 21,60 PLN   10,00 PLN  

Tom CLIV z serii Slavica Wratislaviensia jest publikacją zawierającą artykuły zarówno z dziedziny literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa. Cechuje ją duża różnorodność tematyczna — problematyka tożsamości narodowej w czeskich apologiach języka ojczystego końca XVIII wieku, dekadenckie motywy ukraińskich powieści fin de siècle, literacka klasyka w kontekście białoruskim, Oniegin: libretto opery Czajkowskiego a tekst poematu Puszkina, polska recepcja dramatów Kovačevicia, specyfika rosyjskich zagadek erotycznych, a ponadto zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna, koncepcja sfery wpływów w analizie celownika, ukraińska terminologia informatyczna, dyrektywne akty mowy i inne zajmujące zagadnienia.

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ARTYKUŁY

ГАЛИНА Е. АДАМОВИЧ, Литературная классика и белорусский контекст: аспекты взаимодействий

MARIA REWAKOWICZ, Декадентські мотиви в українському романі fi n de siècle:

Агатангел Кримський та Михайло Яцків

LARYSA MOSZCZYŃSKA, Специфика и особенности русских эротических загадок

DAGMARA SZAŁĘGA, Obecny Nieobecny. Polska recepcja dramatów Dušana Kovačevicia

MARZENA ŻUCHOWICZ-SZYMAŃSKA, Nomadyczne kobiety Mirka Kovača. Na przykładzie powieści Malvina, Drzwi żywota i Krystaliczna sieć

JAKUB WALCZAK, Ile jest Oniegina w Onieginie? Libretto opery Piotra Czajkowskiego a tekst poematu Aleksandra Puszkina

SYBILLA DAKOVIĆ, Koncepcja sfery wpływów w analizie celownika

HENRYK JAROSZEWICZ, Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna

PRZEMYSŁAW JÓŹWIKIEWICZ, Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia

MANUELA MACIOŁEK, Problematyka tożsamości narodowej w czeskich apologiach języka ojczystego końca XVIII wieku

DANUTA PYTEL-PANDEY, Dyrektywne akty mowy — klasyfi kacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji

ЮЛІЯ РИСІЧ, Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-українських угод

АНДРЕЙ АХМЕТОВИЧ ЗАЙНУЛЬДИНОВ, ДОРОТА Т. ШМИДТ, Русская и польская эмоцио-нально-оценочная фразеология (опыт прагмалингвистического исследования)

RECENZJE

Maria Kossakowska-Maras, Magdalena Mierzwa, Знакомимся с Россией, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009 (DANUTA PYTEL-PANDEY)

Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Oficyna Wyd. ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009 (DANUTA PYTEL-PANDEY)

Władysław Lubaś, Polityka językowa, „Komparacja Współczesnych Języków Słowiańskich” 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009 (HENRYK JAROSZEWICZ)

Motywy cielesności tańca w utworach pisarzy „Młodej Muzy” w ujęciu badawczym Agnieszki Matusiak — Agnieszka Matusiak, W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy „Młodej Muzy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006 (MONIKA MAZURKIEWICZ)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter