Losy naukowej łamigłówki. Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość

Rafał Nahirny
ISBN: 978-83-229-3251-3 
Liczba stron: 196
Rok wydania: 2011
Cena: 35,00 PLN   

Drogi antropologii kulturowej i historii przecinały się wielokrotnie. Książka Losy naukowej łamigłówki. Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość jest historią jednego z takich spotkań. To opowieść o granicach, jakie naszemu myśleniu o jednostce i indywidualności narzuciło antropologiczne rozumienie kultury, a także o próbach ich przekroczenia za sprawą mikrohistorycznych eksperymentów, które na nowo odkryły dla współczesnej humanistyki człowieka pojedynczego.

WSTĘP

Rozdział I. Tematyka i cel badań

Rozdział II. Podstawowe terminy i pojęcia

2.1. Antropologia interpretatywna

2.2. Mikrohistorie

2.3. Podmiotowość

Rozdział III. O mikrohistoriach raz jeszcze

CZĘŚĆ I: ANTROPOLOGIA

Wprowadzenie

Rozdział IV. Miejsce i rola jednostki w antropologii kolonialnej

4.1. Marcel Griaule i Bóg wody. Rozmowy z Ogotemmelim (1948)

4.2. Nazarejczyk

4.3. Ogotemmeli

Rozdział V. Podmiot w świecie znaczeń i form znaczących

5.1. Clifford Geertz i Opis gęsty (1973)

5.2. Paradygmat antropologii

5.3. Koncepcja silnej podmiotowości

5.4. Antropologiczne miniatury Rozdział

VI. Przeciwko kulturalizmowi

6.1. Adam Kuper i Kultura. Model antropologiczny (1999)

6.2. Poczucie bezsilności

6.3. Strategia zakłócania spokoju

6.4. Kultura rządzi?

Rozdział VII. Człowiek pojedynczy i kultura

7.1. Multikulturalizm, polityka różnicy i rasizm kulturowy

7.2. Niedokończone ludzkie zwierzę Podsumowanie

CZĘŚĆ II: HISTORIA

Wprowadzenie

Rozdział VIII. Laboratorium historyków

8.1. Tekst jako eksperyment

8.2. Mikrohistoryczne eksperymenty

Rozdział IX. Podążać za imieniem

9.1. W labiryncie archiwum

9.2. Kontekst biograficzny

9.3. Nieunikniona wieloznaczność

9.4. Wewnętrzna opozycja tekstu

Rozdział X. Struktura podmiotowości

10.1. Wykluczeni

10.2. Perspektywa podmiotowa

10.3. Archeologia milczenia

10.4. Działania twórcze

10.5. Opór wobec władzy

10.6. Na styku dwu światów

10.7. Tożsamość i różnica

10.8. „Nie wchodzić!”

Rozdział XI. Fenomenologia życia symbolicznego

ZAKOŃCZENIE

Rozdział XII. Nauka o życiu

Nota edytorska

Bibliografia

Summary

Indeks autorów

Indeks postaci historycznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter