W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi

Agnieszka Jagodzińska (red.)
ISBN: 978-83-229-3216-2
Liczba stron: 256
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Tom prezentuje najnowsze badania nad zagadnieniem konwersji w świecie żydowskim, wypełniając lukę w studiach dotyczących tego tematu. Konwersja jest tu rozumiana stosunkowo szeroko: od przyjęcia przez Żydów chrześcijaństwa po przejście nie-Żydów na judaizm. Autorzy z Polski, Rosji i Izraela przybliżają różne aspekty tego skomplikowanego i nierzadko obciążonego stereotypami tematu. Poruszają takie zagadnienia, jak: dzieje konwertytów w dawnej Rzeczypospolitej, nobilitacje Żydów przyjmujących chrześcijaństwo, polemiki wokół kwestii zmiany wiary, działalność misyjna wśród Żydów, sekty religijne, społeczna i literacka recepcja konwertytów na przestrzeni wieków, a także wiele innych. Książka stawia również pytania o znaczenie konwersji i zasadność mówienia o niej w przypadkach zjawisk granicznych, jak ruch rosyjskich judaizantów, chasydyzm postrzegany jako sekta, czy religia uniwersalna. Tom W poszukiwaniu religii doskonałej? przybliża – oprócz religijnego – także społeczny, kulturowy oraz polityczny kontekst konwersji w świecie żydowskim.

 • W poszukiwaniu doskonałego rozumienia konwersji. Wprowadzenie (Agnieszka Jagodzińska)
 • Jakub GOLDBERG, Zróżnicowanie aspektów konwersji Żydów w dawnej Rzeczypospolitej
 • Adam KAŹMIERCZYK, Konwersja, jichus i walka o władzę w ziemstwie krakowsko-sandomierskim w latach czterdziestych XVIII wieku
 • Przemysław ZARUBIN, Zjawisko konwersji w stanisławowskim Krakowie
 • Stefan GĄSIOROWSKI, Nobilitacje neofitów pochodzenia żydowskiego w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku
 • Golda AKHIEZER, Wokół polemicznego traktatu antyżydowskiego Mesjasz prawdziwy Joannicjusza Galatowskiego
 • Aleksander L. LWOW, Rosyjscy judaizanci: konwersja czy doskonalenie wiary?
 • Jan DOKTÓR, Apostaci mimo woli. Chrześcijańskie misje wśród Żydów i konwersje Żydów polskich na chrześcijaństwo w XVIII wieku
 • Marcin WODZIŃSKI, Chasydzkie konwersje? Czy chasydyzm był sektą i co z tego wynika
 • Agnieszka JAGODZIŃSKA, Religia uniwersalna zamiast konwersji. W kręgu projektów L.L. Zamenhofa
 • Tomasz DUDA, Henryka Nusbauma droga do konwersji
 • Małgorzata DOMAGALSKA, Nawróceni? Konwertyci w wybranych polskich powieściach popularnych przełomu XIX i XX wieku
 • Anna LANDAU-CZAJKA, Mechesi, przechrzty, Polacy? Chrzest w oczach asymilowanych i akulturowanych Żydów w okresie międzywojennym
 • Jolanta ŻYNDUL, Konwersje Żydów w Łodzi w okresie międzywojennym
 • Icchak RAPOPORT, O konwersji z perspektywy halachicznej
 • Noty o autorach
 • Indeks osobowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter