Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacji politycznej

Maurycy Graszewicz
ISBN: 978-83-229-3244-5 
Liczba stron: 352
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 38,00 PLN   

Spośród natłoku refleksji teoretycznych dotyczących systemu polityki i komunikacji politycznej brakuje prac empirycznych, które stawiałyby diagnozy mocniej zakorzenione w „twardym” materiale badawczym, zorientowanych przy tym na współczesne teorie komunikacji. W wypadku książki Polski system polityczny... „Wyniki pracy są bardzo wartościowe, pozwalają spojrzeć na dyskurs polityczny przez pryzmat rzetelnie skonstruowanego i wzorowo zrealizowanego projektu badawczego. […] warto jeszcze raz podkreślić, że jest to niezwykle wartościowa, nowatorska w polskim dyskursie naukowym pozycja, podejmująca istotne dla mechanizmu komunikacji problemy. Jej publikacja będzie ważnym głosem w procesie odczytywania otaczającej człowieka rzeczywistości informacyjnej, medialnej”.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jerzego Biniewicza

Wstęp

Rozdział 1 — Metodologia, metoda badań

1.1. Hipotezy

1.2. Problem badawczy

1.3. Projekt badania

1.4. Metodologia, metody badawcze

1.4.1. Metodologia

1.4.2. Metody badawcze

1.4.3. Problem reprezentatywności

1.4.4. Statystyczna analiza badań ankietowych

1.4.5. Stabilność semantyki ze względu na liczbę respondentów

1.4.6. Stabilność semantyki ze względu na cechy osobowe respondentów

Rozdział 2 — Teoria

2.1. Koncepcja konstruktywistyczno-systemowa

2.1.1. Konstruktywizm

2.1.2. Systemowa teoria społeczeństwa

2.2. Programy i koncepty komunikacji

2.3. Teoria dyskursu

2.4. Językoznawstwo

2.4.1. Językowy obraz świata

2.4.2. Lingwistyka kwantytatywna i korpusowa

2.4.3. Język a polityka

Rozdział 3 — Polityka

Rozdział 4 — Kognitywne wizerunki lewicy, centrum i prawicy w świetle badań ankietowych

4.1. Hipotezy

4.2. Cele badania i metoda

4.3. Konstrukcja ankiety

4.4. Kognitywny wizerunek lewicy

4.4.1. Analiza danych

4.4.2. Podsumowanie i wnioski

4.5. Kognitywny wizerunek centrum

4.5.1. Analiza danych

4.5.2. Podsumowanie i wnioski

4.6. Kognitywny wizerunek prawicy

4.6.1. Analiza danych

4.6.2. Podsumowanie i wnioski 

4.7. Porównanie wyników dla poszczególnych opcji/orientacji

4.8. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 5 — Tożsamość lewicy, centrum i prawicy w językowym obrazie świata na podstawie badań leksykometrycznych i korpusowych

5.1. Hipotezy

5.2. Przegląd stanowisk

5.3. Cele badania i metoda

5.4. Dobór wypowiedzi

5.5. Opis statystyczny i ilościowy populacji badanych tekstów

5.6. Lewica — wyniki badań empirycznych

5.6.1. Hierarchia najczęściej występujących wyrazów

5.6.2. Konkordancje i kolokacje wybranych słów

5.6.2.1. Kolokacje wybranych słów

5.6.2.2. Konkordancje wybranych słów

5.7. Centrum — wyniki badań empirycznych

5.7.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

5.7.2. Konkordancje i kolokacje wybranych słów

5.7.2.1. Kolokacje wybranych słów

5.7.2.2. Konkordancje wybranych słów

5.8. Prawica — wyniki badań empirycznych

5.8.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

5.8.2. Konkordancje i kolokacje wybranych słów

5.8.2.1. Kolokacje wybranych słów

5.8.2.2. Konkordancje wybranych słów

5.9. Porównanie tożsamości w językowych obrazach świata lewicy, prawicy i centrum

5.9.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

5.9.1.1. Konkordancje i kolokacje najczęstszych słów

5.9.2. Korelacja rangowa Spearmana

5.9.3. Analiza słów kluczowych w poszczególnych korpusach

5.9.4. Analiza słów charakterystycznych dla każdej opcji w zbiorze leksemów 1–350

5.9.5. Programy i koncepty komunikacji

5.10. Podsumowanie i wnioski

5.11. Aneks do rozdziału 5

Rozdział 6 — Tożsamość wybranych polskich partii politycznych w językowym obrazie świata na podstawie analizy leksykometrycznej korpusów tekstowych

6.1. Hipotezy

6.2. Cele badania i metoda

6.3. Dobór wypowiedzi

6.4. Opis statystyczny i ilościowy populacji badanych tekstów

6.5. Wyniki badań empirycznych

6.5.1. Liga Polskich Rodzin

6.5.1.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

6.5.1.2. Kolokacje i konkordancje najczęstszych słów

6.5.1.2.1. Kolokacje najczęstszych słów

6.5.1.2.2. Konkordancje najczęstszych słów

6.5.2. Platforma Obywatelska

6.5.2.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

6.5.2.2. Kolokacje i konkordancje najczęstszych słów

6.5.2.2.1. Kolokacje najczęstszych słów

6.5.2.2.2. Konkordancje najczęstszych słów

6.5.3. Polskie Stronnictwo Ludowe

6.5.3.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

6.5.3.2. Kolokacje i konkordancje najczęstszych słów

6.5.3.2.1. Kolokacje najczęstszych słów

6.5.3.2.2. Konkordancje najczęstszych słów

6.5.4. Prawo i Sprawiedliwość

6.5.4.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

6.5.4.2. Kolokacje i konkordancje najczęstszych słów

6.5.4.2.1. Kolokacje najczęstszych słów

6.5.4.2.2. Konkordancje najczęstszych słów

6.5.5. Samoobrona RP

6.5.5.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

6.5.5.2. Kolokacje i konkordancje najczęstszych słów

6.5.5.2.1. Kolokacje najczęstszych słów

6.5.5.2.2. Konkordancje najczęstszych słów

6.5.6. Sojusz Lewicy Demokratycznej

6.5.6.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

6.5.6.2. Kolokacje i konkordancje najczęstszych słów

6.5.6.2.1. Kolokacje najczęstszych słów

6.5.6.2.2. Konkordancje najczęstszych słów

6.5.7. Unia Polityki Realnej

6.5.7.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

6.5.7.2. Kolokacje i konkordancje najczęstszych słów

6.5.7.2.1. Kolokacje najczęstszych słów

6.5.7.2.2. Konkordancje najczęstszych słów

6.6. Porównanie tożsamości w językowych obrazach świata partii politycznych

6.6.1. Hierarchia najczęściej występujących słów

6.6.2. Konkordancje i kolokacje najczęstszych słów

6.6.3 Korelacja rangowa Spearmana

6.6.4. Analiza słów charakterystycznych dla każdej partii

6.6.5. Programy i koncepty komunikacji

6.7. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 7 — Porównanie wyników. Zakończenie

Bibliografia

Summary

Spis tabel, matryc i macierzy

Spis rycin

Spis tablic

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter