Studia Archeologiczne XLII. Influence from the Danubian Zone of the Barbaricum on the Territory of Poland in Late Antiquity

Tomasz Gralak
ISBN: 978-83-229-3256-8
Liczba stron: 388
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 40,00 PLN   15,00 PLN  

Kultury archeologiczne na ziemiach Polski w jej obecnych granicach w okresie późnej starożytności podlegały różnorodnym i daleko idącym przemianom. Na ten dynamiczny obraz złożyły się także różnokierunkowe oddziaływania zewnętrzne. Praca Influence from the Danubian Zone of the Barbaricum on the Territory of Poland in Late Antiquity stanowi przegląd uchwytnych archeologicznie elementów kultury materialnej i duchowej pochodzących ze strefy naddunajskiej. Obszary te stanowiły przedpole cywilizacji antycznej i pośredniczyły w kontaktach z barbarzyńską północą. Tworzyły także swego rodzaju filtr, przez który przechodziły jedynie niektóre elementy. W książce podjęto próbę uchwycenia udziału tych rejonów w procesach przemian i rozwoju poszczególnych kultur oraz określono zmienność chronologiczną i terytorialną tych powiązań, a także gospodarcze i polityczne przyczyny tych związków. Autor rozpatruje elementy takich koneksji wynikające z warunków geograficznych, tj. sieci rzecznej i ukształtowania terenu, i analizuje możliwości migracji na północ grup ludzkich wywodzących się ze strefy naddunajskiej.

 • Introduction

I. Pre-Roman period

 • Cultural change on the territory of Poland during the La Tène period in the context of connections with the area to the South
 • La Tène culture settlement in southern Poland
 • Púchov culture
 • Przeworsk culture
 • Oksywie culture
 • West Balt Barrow culture
 • Conclusion

II. Early Roman period

 • Púchov culture
 • Przeworsk culture
  • Influence from the Lower Danubian region
  • Influence from the Middle and Upper Danubian region
  • Links with the Danubian region transmitted through the Wielbark culture
 • Wielbark culture
 • Gustow group and Lubusz group
 • West Balt cultures
 • Conclusion

III. Late Roman period

 • Przeworsk culture
 • Wielbark culture and Masłomęcz group
 • Luboszyce culture
 • Dębczyno group
 • West Balt cultures
 • Conclusion

IV. Migrations period

 • Przeworsk culture
 • Wielbark culture and Masłomęcz group
 • Luboszyce culture
 • Dębczyno group
 • West Balt cultures
 • Conclusion

Closing remarks

Catalogue of finds

Bibliography

Plates

Maps

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter