O pochodzeniu idei. Relatywizm w amerykańskiej antropologii kulturowej

Piotr Jakub Fereński
ISBN: 978-83-229-3248-3
Liczba stron: 180
Rok wydania: 2011
Cena: 35,00 PLN   

Książka Piotra Jakuba Fereńskiego to studium lokujące się na styku kilku dyscyplin naukowych — nie tylko antropologii kulturowej, ale także kulturoznawstwa, historiografii oraz filozofii i socjologii wiedzy. Dotyczy ona złożonego, wieloaspektowego procesu powstawania idei. Jej autor odsłania historyczne źródła relatywizmu kulturowego, doszukując się ich zarówno w biografii ojca założyciela amerykańskiej antropologii, Franza Boasa, czy tradycji naukowej, w jakiej formowały się jego poglądy, jak i w zaproponowanej przez niego metodologii badań, w uwarunkowaniach dziejowych i sytuacji społeczno-politycznej Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przygląda się też dokonaniom kontynuatorów dzieła Boasa i zastanawia nad aktualnością tego sposobu myślenia.

Słowo wstępne

Wprowadzenie. Czym jest relatywizm?

Rozdział I. Jak pisać historię idei?

Rozdział II. Genealogia poglądów Franza Boasa. Dzieje odkryć antropologicznych

„Historia uprzedzeń”

W stronę relatywizmu

Rozdział III. Od natury do kultury, czyli o tożsamości badacza oraz przedmiotu jego badań

W stronę nauki (życie jako antropologia)

(R)ewolucja w wiedzy o kulturze

Rozdział IV. Nauka a problemy rasy i społeczeństwa

Rozdział V. Kontynuatorzy

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter