Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje

Karina Stasiuk-Krajewska
ISBN: 978-83-229-3278-0
Liczba stron: 164
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Rola public relations we współczesnych systemach profesjonalnej komunikacji publicznej konsekwentnie wzrasta. Zjawisko to budzi rozmaite reakcje: z jednej strony pozytywne (formułowane zwłaszcza przez teoretyków i praktyków PR), z drugiej —bardziej ostrożne lub wręcz negatywne (wskazujące na zaburzenia sfery publicznej z owego faktu wynikające). Ideą książki jest odniesienie się do owej tendencji i sporów przez nią generowanych w kontekście etyki profesjonalnej, zwłaszcza etyki public relations (a także etyki dziennikarstwa i reklamy).

Wprowadzenie

Rozdział I. Etyka public relations — ramy teoretyczne

Rozdział II. Etyka public relations — normy, wartości i regulacje

Rozdział III. Przypadek „czarnego public relations”

Rozdział IV. Etyka PR a poszukiwanie tożsamości i budowanie wizerunku

Rozdział V. Etyka media relations

Rozdział VI. Etyka reklamy

Rozdział VII. Etyka profesjonalnej komunikacji publicznej — problemy zastosowania

Literatura

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter