Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego

Agata Wnukiewicz-Kozłowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3179-0
Liczba stron: 340
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 35,00 PLN   

Książka Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego jest owocem konferencji katedr prawa międzynarodowego zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) w dniach 12–14 maja 2010 r. Rozważania skupione wokół zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania uczestników konferencji — aksjologii współczesnego prawa międzynarodowego — miały na celu zbadanie kwestii wartości w prawie międzynarodowym, ich wpływu na kształt międzynarodowego porządku prawnego, jego obowiązywania i stosowania. Problematyka wartości charakterystycznych dla społeczności międzynarodowej i dla systemu prawa międzynarodowego stanowi jeden z wiodących nurtów współczesnego prawa międzynarodowego, a niniejsza publikacja przyczynia się do szerszej percepcji problematyki wartości charakterystycznych dla społeczności międzynarodowej i dla systemu prawa międzynarodowego.

Przedmowa (Krzysztof Wójtowicz, Agata Wnukiewicz-Kozłowska)

Władysław Czapliński, Między efektywnością a legalizmem. Obowiązek nieuznawania sytuacji nielegalnych w prawie międzynarodowym

Jan Kolasa, Zasada nemo iudex in causa sua a sądownictwo międzynarodowe

Bartłomiej Krzan, Immunitet głowy państwa a bezkarność za popełnienie zbrodni międzynarodowych ― uwagi na tle sprawy prezydenta al Bashira przed MTK

Roman Kwiecień, Konstytucja społeczności międzynarodowej w perspektywie aksjologii prawa międzynarodowego

Jerzy Menkes, Marcin Menkes, Legitymizm versus efektywność. Nomokracja lub kritokracja, lub kritarchia ― metody realizacji wartości

Cezary Mik, Ius cogens we współczesnym prawie międzynarodowym

Michał Stępień, Jednolitość stosowania prawa międzynarodowego ― postępowanie wstępne przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości

Jerzy Zajadło, Aksjologia prawa międzynarodowego a filozofia prawa (uwagi na marginesie doktryny Responsibility to Protect)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter