Między filmem a teatrem

Sławomir Bobowski, Milan Lesiak, Małgorzata Różewicz (red.)
ISSN: 2658-137X
ISBN: 978-83-229-3250-6
Liczba stron: 432
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Związki pomiędzy filmem a teatrem są wielorakie — zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Można je odnaleźć w myśli teoretycznej obu dziedzin oraz w praktyce realizatorskiej. Niniejszy tom stanowi bogaty przegląd zagadnień dotyczących tych wzajemnych powiązań.

 

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Wstęp
 • Waldemar Frąc, W poszukiwaniu siebie: kino wobec teatru
 • Janusz Misiewicz, Kilka uwag o odmienności estetyk teatru i filmu
 • Małgorzata Różewicz, Film i teatr jako wypadki graniczne. Wokół Ingardenowskich koncepcji filozofii literatury. Pytania konieczne
 • Kazimierz Gajda, Konteksty wypowiedzi Tadeusza Dąbrowskiego O sztuce kinoteatru
 • Tobiasz Papuczys, Rzeczywistość spektaklu. O teatrze i teatralności w filmach Federica Felliniego i Pedra Almodóvara
 • Joanna Spalińska-Mazur, Inicjująca moc widzenia. Medea według Piera Paola Pasoliniego
 • Daria Mazur, Brat naszego Boga — elementy dyskursu teatralnego i filmowego w próbie zobrazowania drogi powołania
 • Beata Popczyk-Szczęsna, Poetyka powtórzenia. O scenariuszach fi lmowych Janusza Głowackiego
 • Tadeusz Lubelski, Od Dwu brygad do Łóżka Wierszynina. Jak zmieniał się wizerunek teatru w polskich filmach fabularnych drugiej połowy XX wieku
 • Piotr Zwierzchowski, Wizerunki teatru w polskim filmie fabularnym
 • Joanna Preizner, Teatralne życie, prawdziwy teatr. Ostatni dzwonek Magdaleny Łazarkiewicz
 • Grzegorz Nadgrodkiewicz, Quem queritis in sepulchro, o Christicolae? O teatralnej proweniencji wczesnych filmów pasyjnych
 • Łucja Demby, Podwójne życie Artura Ui. „Rewia gangsterska” Wojciecha Adamczyka
 • Monika Błaszczak, Dramat i teatr w obiektywie kamery
 • Krystyna Latawiec, Współczesny teatr i film w scenerii Nowej Huty
 • Mariusz Guzek, Film jako archiwum kreacji teatralnych. Film Geniusz sceny Romualda Gantkowskiego (1938)
 • Piotr Rudzki, Strategie adaptacyjne Jana Klaty na przykładzie Ziemi obiecanej
 • Magdalena Gołaczyńska, Między sceną i ekranem. Dwie ballady o mieście
 • Izabela Tabor, Nowy dramat polski — między estetyką filmu a estetyką telewizji
 • Mariola Marczak, Autotematyzm w spektaklu telewizyjnym Krzysztofa Zanussiego Skowronek
 • Andrzej Żurowski, Roboczy szkic do portretu Szekspira w kadrze telewizyjnym (rekonesans tematu badawczego)
 • Joanna Wojnicka, „Szekspir współczesny”. Grigorij Kozincew jako adaptator Hamleta
 • Karolina Augustyniak, Szekspirowski Tytus Andronikus oczami Petera Brooka i Julie Taymor (próba porównania adaptacji teatralnej i filmowej)
 • Stanisław Gębala, Widzenie filmowe w teatrze Tadeusza Różewicza

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter