Zdolność infiltracyjna utworów przypowierzchniowych a zasilanie wód podziemnych

Mirosław Wąsik
ISBN: 978-83-229-2445-7
Liczba stron: 92
Rok wydania: 2003

Wstęp

Cel i zakres pracy

Infiltracja jako wiodąca składowa zasilania wód podziemnych: podstawowe pojęcia, czynniki rządzące infiltracją, metodyka badań

Charakterystyka poligonów badawczych

Metody oceny zdolności infiltracyjnej utworów przypowierzchniowych zastosowane w pracy: metody polowe, metody laboratoryjne, terenowe badania hydrogeologiczne na potrzeby konstrukcji numerycznego modelu filtracji wód podziemnych w zlewni eksperymentalnej, charakterystyka wiarygodności metod wykorzystanych do oznaczania współczynnika filtracji

Zdolność infiltracyjna utworów przypowierzchniowych: zakres wykonywanych badań, charakterystyka przepuszczalności utworów przypowierzchniowych objętych badaniami, charakterystyka przepuszczalności utworów korytowych, zdolność infiltracyjna utworów przypowierzchniowych w wybranych obszarach badawczych

Zdolność infiltracyjna utworów przypowierzchniowych a zasilanie wód podziemnych: zasilanie wód podziemnych wyznaczone na podstawie badań modelowych, analiza związków między zasilaniem wód podziemnych a litologią warstwy przypowierzchniowej

Wnioski

Literatura

Summary

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter