Ekonomia 16. Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia)

Leon Olszewski (red.)
ISBN: 978-83-229-3010-6
Liczba stron: 288
Rok wydania: 2008

Słowo wstępne
Zmiany systemowe w otoczeniu międzynarodowym
Leon Olszewski, Barbara Olszewska, Dimensions sociales du développement soutenable de l'Europe Centrale et Orientale
Justyna Bazylińska, Ekonomiczne podejście do wspólnotowych reguł konkurencji
Elżbieta Ostrowska, Formy międzynarodowych przepływów kapitału - problemy definicji
Małgorzata Wachowska, Wpływ systemu patentowego na dyfuzję wiedzy
Delia Popescu, Causes of failure in SMEs
Jerzy Figuła, Lokalizacja firm źródłem przewagi konkurencyjnej. Koncepcje rozwoju gospodarki w oparciu o skupiska małych i średnich firm
Bartłomiej Krzan, Finansowanie międzynarodowych trybunałów karnych
Dynamika transformacji systemowej w Polsce
Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Konkurencyjność systemowa gospodarki krajowej
Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Druga fala outsourcingu - nowa orientacja biznesowa

Urszula Banaszczak-Soroka, Działalność maklerska firm inwestycyjnych w Polsce

Monika Filipkowska, Rynek ubezpieczeniowy wciąż zagrożony przestępczością
Maciej Popławski, Significance of foreign direct investment in the economic development of Lower Silesia 1989-2005
Joanna Wardzała-Kordyś, Zachowania organizacyjne w małych firmach z udziałem kapitału zagranicznego we Wrocławiu
Magdalena Tabernacka, The phenomenon of privatization of public professions as one of the elements of political changes in Poland
Anna Ćwiąkała-Małys, Przekroje struktury kosztów w publicznych uczelniach akademickich w Polsce
Magdalena Wasylkowska, Regulacje prawne w 6. i 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice
Monika Tenenbaum, Instytucja prawna zadatku z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter