Ekonomia 16. Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia)

Leon Olszewski (red.)
ISSN: 2084-4093
Liczba stron: 288
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Na  tle  innych  krajów  zmieniających  radykalnie  swój  system  funkcjonowania gospodarki Polska stosunkowo szybko i w szerokim zakresie dokonała przebudowy instytucjonalnej i wprowadziła mechanizmy rynkowe. Jednakże szybko zmieniające się otoczenie zewnętrzne generuje nowe wyzwania i tendencje, które wymuszają  modyfikację  określonego  już  kierunku działania  podmiotów  gospodarczych.  Ponadto  historyczne  uwarunkowania  stworzyły ograniczenia,  które trudno wyeliminować w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego. Na niektóre zwracają uwagę autorzy artykułów zamieszczonych w niniejszej pracy zbiorowej.

Jej  zasadniczą  część  stanowią  analizy  dotyczące  podstawowych  aspektów funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w warunkach coraz bardziej zaostrzającej  się  walki  konkurencyjnej  na rynkach  lokalnym  i  globalnym.  Podkreślone zostały także wybrane elementy roli otoczenia prawnego i społecznego w tworzeniu  warunków  większej  efektywności  całego  systemu gospodarczego.  Do  tomu włączono również artykuły, które wskazują na problemy transformacji systemów gospodarczych występujących w kilku obszarach w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spojrzenie na nie z pewnością wzbogaca naszą wiedzę o złożoności procesów przebudowy systemów gospodarczych we współczesnych warunkach integracji regionalnej i globalizacji.

 

Ze Wstępu

 • Słowo wstępne

Zmiany systemowe w otoczeniu międzynarodowym

 • Leon Olszewski, Barbara Olszewska, Dimensions sociales du développement soutenable de l'Europe Centrale et Orientale
 • Justyna Bazylińska, Ekonomiczne podejście do wspólnotowych reguł konkurencji
 • Elżbieta Ostrowska, Formy międzynarodowych przepływów kapitału - problemy definicji
 • Małgorzata Wachowska, Wpływ systemu patentowego na dyfuzję wiedzy
 • Delia Popescu, Causes of failure in SMEs
 • Jerzy Figuła, Lokalizacja firm źródłem przewagi konkurencyjnej. Koncepcje rozwoju gospodarki w oparciu o skupiska małych i średnich firm
 • Bartłomiej Krzan, Finansowanie międzynarodowych trybunałów karnych

Dynamika transformacji systemowej w Polsce

 • Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Konkurencyjność systemowa gospodarki krajowej
 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Druga fala outsourcingu - nowa orientacja biznesowa
 • Urszula Banaszczak-Soroka, Działalność maklerska firm inwestycyjnych w Polsce
 • Monika Filipkowska, Rynek ubezpieczeniowy wciąż zagrożony przestępczością
 • Maciej Popławski, Significance of foreign direct investment in the economic development of Lower Silesia 1989-2005
 • Joanna Wardzała-Kordyś, Zachowania organizacyjne w małych firmach z udziałem kapitału zagranicznego we Wrocławiu
 • Magdalena Tabernacka, The phenomenon of privatization of public professions as one of the elements of political changes in Poland
 • Anna Ćwiąkała-Małys, Przekroje struktury kosztów w publicznych uczelniach akademickich w Polsce
 • Magdalena Wasylkowska, Regulacje prawne w 6. i 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice
 • Monika Tenenbaum, Instytucja prawna zadatku z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter