Prawo CCCXIII. Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISBN: 978-83-229-3267-4
Liczba stron: 204
Cena: 35,00 PLN   15,00 PLN  

Zbiór artykułów ułożonych w porządku chronologicznym otwiera praca J. Rominkiewicza Apokéryksis, traktująca o funkcjonującym w basenie Morza Śródziemnego prawie wyrzeczenia się syna. R. Wojciechowski jest autorem publikacji o zakazie posiadania niewolników-chrześcijan przez Żydów według Kodeksu Teodozjańskiego. A. Kaczmarczyk przedstawiła postać Odofredusa, XIII-wiecznego uczonego, pochodzącego z Bolonii. M.J. Ptak ukazał spór o Księstwo Oleśnickie w latach 1647–1649. T. Kozłowski napisał artykuł dotyczący inspekcji pracy na ziemiach polskich pod zaborami, a T. Kruszewski przybliżył zagadnienie Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Śląska w latach 1914–1945. Tematykę prawa jako czynnika integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej opracował L. Górnicki, T. Dolata zaś — podstawy formalne roszczenia o wydanie niesłusznego wzbogacenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku. Postępowaniem przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku zajął się J. Koredczuk, natomiast konstrukcją recydywy w polskim kodeksie karnym z 1932 roku — A. Pasek. Publikację zamyka artykuł M. Podkowskiego o wyborze rady gminy w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku.

JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Apokéryksis

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, Zakaz posiadania niewolników-chrześcijan przez Żydów według

Kodeksu Teodozjańskiego

ALEKSANDRA KACZMARCZYK, Odofredus

MARIAN J. PTAK, Spór o Księstwo Oleśnickie w latach 1647–1649. Ze studiów nad publicznoprawną pozycją książąt śląskich

TOMASZ KOZŁOWSKI, Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami

TOMASZ KRUSZEWSKI, Krajowy Zakład Ubezpieczeń Śląska w latach 1914–1945

LEONARD GÓRNICKI, Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej

TOMASZ DOLATA, Podstawy formalne roszczenia o wydanie niesłusznego wzbogacenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku

JÓZEF KOREDCZUK, Postępowanie przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku

ANDRZEJ PASEK, Konstrukcja recydywy w polskim kodeksie karnym z 1932 roku

MAREK PODKOWSKI, Wybór rady gminy w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter