Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności

Władysław Dynak
ISBN: 978-83-229-3186-8
Liczba stron: 716
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Niniejszy tom Monografii Łowieckich przynosi rozprawy, studia i szkice, które są składnikami szerszej koncepcji badań objętych formułą Polska kultura łowiecka. Język – folklor – literatura. Pod względem treściowym prezentuje on najbardziej różnorodny opis zjawisk z obszaru szeroko rozumianej kultury łowieckiej – od recepcji wątków biblijnych oraz antycznych mitów łowieckich w polskiej literaturze pięknej poczynając, przez recepcję antycznego i średniowiecznego piśmiennictwa zoologiczno-łowieckiego (w szczególności z dziedziny kynologii i sokolnictwa) w polskim piśmiennictwie rolniczym i łowieckim (profesjonalnym), na opisie restytuowanego na przełomie XX i XXI wieku, kultu św. Huberta (i innych myśliwskich patronów, w szczególności św. Eustachego) w Kościele katolickim na ziemiach polskich oraz (współcześnie) w Polskim Związku Łowieckim kończąc...

 • Zamiast wstępu
 • Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności
 • Erotyka i łowy, czyli o funkcjonalności kodu łowieckiego w języku, literaturze pięknej i folklorze (Wybrane zagadnienia)
 • Zaginiony świat. O polskich przysłowiach przyrodniczo-łowieckich
 • O kulcie św. Huberta na ziemiach polskich
 • Recepcja księgi myśliwskiej (XI) Opus ruralium commodorum libri XII
 • Piotra Krescentyna w polskim piśmiennictwie gospodarskim i łowieckim
 • Sprawy łowieckie w staropolskich księgach gospodarskich
 • Łowiectwo w literaturze pięknej – poezji, dramacie i prozie
 • Staropolskie poematy myśliwskie
 • Polska pieśń łowiecka (myśliwska)
 • Świat jako „pole ptasze” w literaturze staropolskiej
 • Zapomniany pomnik XVII-wiecznego języka łowieckiego
 • Myśliwskie wiersze Marcina Smarzewskiego
 • Wykaz skrótów
 • Wykaz źródeł i opracowań cytowanych w książce Łowiectwo w kulturze polskiej
 • Nota bibliograficzna
 • Spis ilustracji
 • Indeks tytułów
 • Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter