Dolce Italia? Dzieje współczesnych Włoch w twórczości Francesca Gucciniego i innych "śpiewających autorów"

Davide Artico
ISBN: 978-83-229-3280-3
Liczba stron: 192
Rok wydania: 2012
Cena: 27,00 PLN   20,00 PLN  

Opracowanie przyczynia się zarówno do poszerzenia znajomości cantautori, czyli włoskich „śpiewających autorów” w Polsce, jak i do zgłębienia trudnych, jeszcze bolesnych tematów w historii Italii. Wydarzeniom z naj­nowszej historii Włoch poświęcono w książce stosunkowo dużo miejsca, ponieważ typowe dla Francesca Gucciniego i innych cantautori jest czerpanie inspiracji z tak zwanego życia co­dziennego, co po­zwala uznać współczesną historię za jedno ze źródeł ich twórczości. Najważniejszą część pracy stanowi jednak analiza utworów. Są to przede wszystkim teksty piosenek estradowych, ale analizie poddano też np. powieści autobiograficzne. Wyłania się z nich obraz złożony, zapewne niestereotypowy kraju, który może być dolce, to jest „słodki”, ale także cuchnąć okrucieństwem i hipokryzją.

Wstęp i coś jeszcze

O Guccinim krótko i biograficznie

Wiersze Gucciniego

Piosenki komiczne

Piosenki protestu

Piosenki literackie

Folk Beat n. 1

Próba porównania z twórczością De Andrégo

Due anni dopo

L’isola non trovata

Jeszcze raz o twórczości De Andrégo

Radici

Stanze di vita quotidiana

Via Paolo Fabbri 43

Sugo Finardiego a „sens moralny całej powieści”

Amerigo

Metropolis

Guccini

Signora Bovary

Quello che non...

Parnassius Guccinii

D’amore, di morte e di altre sciocchezze

Stagioni

Ritratti

Nie tylko śpiewem, lecz pisanym słowem przepięknym

Na zakończenie

Dyskografia i bibliografia

Dyskografia Gucciniego

Publikacje autorstwa lub współautorstwa Gucciniego

Literatura przedmiotu

Abstract

Summary

Indeks osobowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter