Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy

Katarzyna Konarska (red.)
ISSN: 2658-1353
ISBN: 978-83-229-3273-5
Liczba stron: 524
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 49,00 PLN   15,00 PLN  

W kolejnym już, piątym tomie z serii „Colloquia Anthropologica et Communicativa” autorzy podejmują tematy katastrof, kryzysów, kataklizmów oraz wizji końca świata, odnosząc je do życia społecznego. Tom podzielony jest na cztery bloki tematyczne, z których każdy zawiera od kilku do kilkunastu artykułów. Pierwsza część zatytułowana Co nieco o życiu czyli katastrofie zawiera między innymi artykuły dotyczące apokaliptycznych scenariuszy końca świata oraz religijnych interpretacji klęsk, nieszczęść czy kataklizmów. W części Życia katastrofalne dzieje czytelnik znajdzie teksty poświęcone wydarzeniom wojennym, takim jak wypędzenia Niemców po II wojnie światowej czy katastrofa wojenna w Srebrenicy. Część zatytułowana Kataklizm, katastrofa, kryzys, …, media skupia się między innymi na analizie katastrofy jako wydarzenia medialnego, sposobach jej przedstawiania, a także wykorzystywania jej przez media. Część ta zawiera również artykuły poświęcone opisowi konkretnych kataklizmów, na przykład reportaż z Ladakhu dotkniętego w 2010 roku powodzią i spływami błotnymi. W ostatniej części Różne końce świata autorzy podejmują tematy katastrof i ich ujęć w sztuce, między innymi w teatrze Samuela Becketta czy polskich opowieściach ludowych z XIX i początku XX wieku.

 • PIOTR KOWALSKI , Niezróżnicowanie, czyli nasza byle jaka katastrofa

Co nieco o życiu czyli katastrofie

 • KRZYSZTOF MORACZEWSKI, Katastrofa i nieciągłość historyczna
 • FRANCISZEK M. ROSIŃSKI, Apokaliptyczne scenariusze końca świata
 • JOANNA JUREWICZ, Wojna i śmierć w najstarszej tradycji indyjskiej
 • ZBIGNIEW PASEK, O chrześcijańskich interpretacjach życiowych nieszczęść i katastrof. Na przykładzie protestantyzmu
 • BARTOSZ JASTRZĘBSKI, JĘDRZEJ MORAWIECKI, O zagrożeniach, klęskach i katastrofach w miejskim pejzażu religijnym współczesnej Buriacji
 • PAULINA POPIÓŁ-WOJCIECHOWSKA, Wizja Armagedonu przedstawiana przez organizację Strażnica — Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy)
 • IGOR BORKOWSKI, Postęp, dach z blachy i gromnica, czyli jak publicyści katoliccy interpretują kataklizmy naturalne, na przykładzie „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Przewodnika Katolickiego”

Życia katastrofalne dzieje

 • IZABELA SURYNT, Katastrofa — upadek — wyzwolenie. Rok 1945 w niemieckiej pamięci zbiorowej
 • SYLWIA DEC, Czy wypędzenia były dla Niemców faktycznie katastrofą?
 • MALWINA OREPUK, „Miastobójstwo” — bombardowania jako (zawłaszczone) doświadczenie katastrofy, czyli kilka refleksji na temat narracji o zniszczonym Dreźnie
 • HANNA JAXA-ROŻEN, Wojenna katastrofa w Srebrenicy. Krótkie studium przypadku
 • MAŁGORZATA CZAPIGA, Miejsce po katastrofie

Kataklizm, katastrofa, kryzys, …, media

 • KATARZYNA SKOWRONEK, Słowo katastrofa we współczesnej polszczyźnie. I co z tego dla kulturoznawcy może wynikać?
 • JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, Katastrofa jako wydarzenie medialne
 • ALEKSANDER WOŹNY, Media i kryzysy — komunikacja alternatywna
 • JERZY BINIEWICZ, Masz diesla? Nowe ceny zwalą cię z nóg!, czyli o opowieści medialnej na portalu internetowym słów kilka
 • MARTA RYNIEJSKA-KIEŁDANOWICZ, MAGDALENA RATAJCZAK, Wpływ katastrof i kryzysów na wizerunki krajów. Wykorzystanie instrumentów dyplomacji publicznej: przypadek państw małych
 • KATARZYNA KONARSKA, Od kryzysu do katastrofy, czyli jak katastrofa rodzi kryzysy (O kryzysie zarządzania sytuacją kryzysową — przypadek z 10 kwietnia 2010 roku)
 • URSZULA GLENSK, Opowieść rzeka — powódź stulecia w dwudziestoleciu międzywojennym
 • PIOTR GROCHOWSKI, Codzienne katastrofy na łamach „Faktu” i „Super Expressu”. Raport z badań „terenowych”
 • IGOR PIOTROWSKI, Warszawa tyłem do powodzi, czyli pod nami choćby potop — rekonesans
 • AGNIESZKA LATOCHA, Jedna godzina wystarczy, by świat przestał istnieć. Reportaż z Ladakhu (północno-zachodnie Indie), dotkniętego w sierpniu 2010 roku katastrofalną powodzią i spływami błotnymi

Różne końce świata

 • WOJCIECH BAŁUS, Poza metaforą i sophrosyne. Kataklizmy według Aby’ego Warburga
 • EWA KOSOWSKA, Katastrofa intelektualna, czyli czego obawiali się oświeceni czytelnicy Nowych Aten?
 • KRYSTYNA MODRZEJEWSKA, Doświadczanie końca świata w teatrze Samuela Becketta
 • AGNIESZKA JARZYŃSKA-BUĆKO, Trylogia o końcu świata. Motywy eschatologiczne w wierszalińskich dramatach Tadeusza Słobodzianka
 • JOLANTA ŁUGOWSKA, „Przyjdzie kometa, machnie ogonem i wszystko diabli wezmą”. Od ludowych wyobrażeń do Tove Jansson
 • WŁODZIMIERZ KAROL PESSEL, Gdy kulturoznawca zamienia się w Paszczaka… Problemy katastrofy w Dolinie Muminków
 • ADRIAN MIANECKI, Przekleństwo królów, plaga królestw — smok w wybranych opowieściach polskiego folkloru tradycyjnego
 • VIOLETTA WRÓBLEWSKA, Zatopione karczmy, zapadłe kościoły. Wyobrażenia katastrof w polskich opowieściach ludowych z XIX i początku XX wieku
 • PIOTR PODOMAROF, Krótko o obecności moru

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter