Aspekty prawnofinansowe sprawozdawczości finansowej

Anna Ćwiąkała-Małys
Wydanie: II
ISBN: 978-83-229-2050-4
Liczba stron: 144
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2000
Nakład wyczerpany

Niniejsza publikacja zawiera podstawowe zagadnienia związane ze sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, wymaganych ustawą o rachunkowości, obowiązująca od 1 stycznia 1995 r. w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą - produkcyjną, handlową, usługową, tzn. w spółkach prawa handlowego, spółdzielniach, przedsiębiorstwach państwowych, jak też w podmiotach prowadzonych przez osoby fizyczne we własnym imieniu i na własne ryzyko.
Celem autorki było opracowanie podręcznika będącego zbiorem materiałów do nauczania podstaw sprawozdawczości finansowej dla studentów prawa i administracji, a także innych nieekonomicznych kierunków, jak również do uzupełnienia niezbędnych wiadomości w tej dziedzinie.

I. Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w zarządzaniu podmiotem gospodarczym

II. Istota i znaczenie składników majątkowych dla realności sprawozdania finansowego

III. Sprawozdawczość finansowa w aspekcie obowiązujących przepisów prawnofinansowych

IV. Charakterystyka sprawozdań tworzących roczne sprawozdanie finansowe

V. Badanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych

Aneks. Wykaz kont syntetycznych w zakładowym planie kont.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter