Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki

Stanisław Przestalski
ISBN: 978-83-229-2127-2
Liczba stron: 578
Rok wydania: 2009

Jest to podręcznik adresowany głównie do studentów kierunków przyrodniczych na uniwersytetach i akademiach rolniczych. Zawarte w nim informacje stanowią podstawę innych przedmiotów o charakterze przyrodniczym. Materiał w nim zawarty obejmuje wybrane działy fizyki z uwzględnieniem zastosowania elementarnych wiadomości z fizyki do opisu i wyjaśniania wielu problemów o podstawowym znaczeniu dla biologii, rolnictwa i medycyny. Publikacja składa się z sześciu części. W pierwszej zawarte są wiadomości wprowadzające, w części drugiej omówione są problemy z zakresu energetyki oraz fale, w trzeciej przedstawione są poglądy na budowę materii, w czwartej - zagadnienia termodynamiki, w piątej - procesy fizyczne związane z przepływem substancji, a w szóstej został omówiony wpływ promieniowania na żywe organizmy. Oprócz zagadnień teoretycznych w podręczniku znajdują się przykładowe rozwiązania typowych zadań rachunkowych, a także, na zakończenie każdego rozdziału, pytania i zadania kontrolne, które mają pomóc uczącym się w sprawdzeniu stopnia opanowania materiału zawartego w książce.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter