Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej

Robert Grzeszczak
ISBN: 83-229-2508-5
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2004

Wpływ procesów integracji europejskiej na funkcjonowanie demokracji parlamentarnej

Miejsce parlamentu w europejskiej tradycji państwa demokratycznego

Znaczenie parlamentów państw członkowskich w procesie powstawania i reformowania Wspólnot Ewolucja zasad funkcjonowania parlamentów państw członkowskich w jednoczącej się Europie Wpływ integracji na zakres podstawowych funkcji parlamentów narodowych

Problem deficytu legitymacji demokratycznej struktur integracyjnych

Udział parlamentów narodowych we wspólnotowych procesach implementacyjnych i legislacyjnych

Parlamenty narodowe a implementacja prawa wspólnotowego

Zasady prawa wspólnotowego wpływające na aktywność legislacyjną parlamentów narodowych Podział kompetencji między Wspólnotami i państwami członkowskimi

Rola parlamentów w procesie legislacji wspólnotowej

Współpraca parlamentów w sprawach dotyczących Unii Europejskiej

Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych państw członkowskich w Unii Europejskiej z 1997 roku

Zasady informowania parlamentów państw członkowskich o projektach legislacji wspólnotowej Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych – COSAC

Europejska współpraca parlamentów z niektórymi organami Wspólnot i Unii Europejskiej

Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle proponowanych reform

Parlamenty narodowe w architekturze instytucjonalnej Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej - scenariusz zmian

COSAC przyszłą II europejską izbą parlamentarną?

Deklaracja w sprawie przyszłości Unii Europejskiej - znaczenie dla parlamentów

Miejsce parlamentów narodowych w przyszłej Unii Europejskiej - wyniki prac Konwentu Europejskiego

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter