Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego

Katarzyna Konarska, Arkadiusz Lewicki, Bartosz Jastrzębski (red.)
ISBN: 978-83-229-3302-2
Liczba stron: 484
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2012
Cena: 49,00 PLN   

Tom Kultura: pamięć i zapomnienie jest księgą poświęconą pamięci zmarłego w 2011 roku Piotra Kowalskiego, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego, polonisty, kulturoznawcy, antropologa. Pierwsza część publikacji zawiera zarówno prezentację dorobku naukowego Profesora, jak i teksty o bardziej osobistym wydźwięku, będące wyrazem żalu po jego śmierci. Na kolejne części tomu: Pamięć i obrazy kultury; Na rozstaju... pamiętanie, zapominanie; Kultura pamięci, pamięć kulturowa; Pamiętanie, czyli sztuka zapominania; Miary pamięci, rozmiary niepamięci; Wycinki kultury; Z zapisków kultury oraz Pamiętać składają się artykuły naukowe dotyczące głównego tematu pracy, jakim jest Kultura: pamięć i zapomnienie. Ich autorami są osoby z najbliższego otoczenia Profesora — Jego studenci oraz koledzy-naukowcy z różnych ośrodków akademickich.

 • Od Redakcji
 • Andrzej Zawada, Grom z jasnego nieba
 • Dorota Simonides, Antropologia kulturowa w badaniach Piotra Kowalskiego
 • Jerzy Jastrzębski, Wspomnienie. Kultura: pamięć i niezapomnienie
 • Małgorzata Czapiga, Pamięć zdradza wszystkich
 • Bibliografa prac Profesora Piotra Kowalskiego

Pamięć i obrazy kultury

 • Wojciech Bałus, Czytać czy widzieć? O granicach lektury obrazów
 • Małgorzata Czapiga, Trzy matki. Trzy fotografie (Barthes, Kantor, Różewicz)
 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Ocena i wartościowanie fotografii dziennikarskiej
 • Michał Błażejewski, O zapominaniu (się) w operze uwag parę
 • Krzysztof Moraczewski, Kultura, pamięć i muzyka
 • Arkadiusz Lewicki, Filmy o pamięci i zapominaniu

Na rozstaju… pamiętanie, zapominanie

 • Roch Sulima, Folklorysta w przestrzeni wielkomiejskiej
 • Aleksander Woźny, Itinerarium — przypomniany (przez media) starożytny scenariusz kultury
 • Franciszek M. Rosiński, Droga w nieznane — drogą sukcesu, Benedykt Polak w legacji papieskiej do chana mongolskiego (1245–1247)
 • Igor Borkowski, „Przypomnisz sobie twoję wierność w oddaleniu uczuć niewłaściwych” — pamięć i zapominanie w obliczu śmierci. Model zakonny
 • Ewa Kosowska, Polowanie na tradycję
 • Bartosz Jastrzębski, Trudne początki, czyli szkic o kolonizacji Syberii
 • Marek Bratuń, O podróżach po Szwajcarii dawniej i dziś

Kultura pamięci, pamięć kulturowa

 • Izabela Surynt, O (nie)woli zapomnienia i (nie)mocy pamiętania, czyli kilka uwag o niemieckiej pamięci zbiorowej
 • Joanna Jurewicz, Pamięć i zapomnienie w kulturze starożytnych Indii
 • Janusz Barański, O góralach, pamięci i zapomnieniu oraz paru innych drobiazgach
 • Włodzimierz Karol Pessel, Czy mniejszość gastronomiczna? Kulturoznawców pamięć o antropofagii

Pamiętanie, czyli sztuka zapominania

 • Violetta Wróblewska, Tylko dla dorosłych, czyli „bestie” w satyrycznej twórczości Kornela Makuszyńskiego
 • Hanna Jaxa-Rożen, O kobiecej pamięci i niepamięci (Izabela Filipiak — Absolutna amnezja)
 • Krystyna Modrzejewska, Modelowanie pamięcią miłosnego doświadczenia Paula Claudela
 • Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Przekleństwo pamięci. Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka jako zupełnie inna historia
 • Jolanta Ługowska, Świat według Ani Shirley
 • Magdalena Machowska, Papusza. Historia Cyganki

Miary pamięci, rozmiary niepamięci

 • Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Jak ciężki grzmot i błyskawice, postaw w okno gromnicę… Kompleksowe czy wyosobnione postrzeganie błyskawicy?
 • Jerzy Biniewicz, „Kiedy poczniesz groblą sypać dwułoktową…”, czyli o mierzeniu w pierwszych polskich traktatach miernicznych (Geometria Stanisława Grzepskiego i O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów Olbrychta Strumieńskiego)
 • Michael Fleischer, Komunikacja — jak to jest?
 • Jacek Grębowiec, O kategorii „skuteczności” w teorii aktów mowy — problemy stare i nowe

Wycinki kultury

 • Piotr Grochowski, Folklorystyczny wymiar współczesnych tabloidów
 • Adrian Mianecki, Tabloidyzacja folkloru?
 • Katarzyna Konarska, Lokalni nadawcy a proces demokratyzacji społeczeństwa polskiego — przykład wrocławskiej telewizji Echo

Z zapisków kultury

 • Karol Maliszewski, Po drugiej stronie
 • Andrzej Zawada, Mieszczaństwo (fragment)

Pamiętać

 • Jerzy Jastrzębski, Wypisy o pokorze

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter