Studia Archeologiczne XLIII. Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX-X wieku w świetle źródeł ceramicznych

Aleksandra Pankiewicz
ISBN: 978-83-229-3260-5
Liczba stron: 472
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany
Cena: 35,00 PLN   

Książka Aleksandry Pankiewicz, choć dotyczy wąskiego zagadnienia wpływów kulturowych docierających na Śląsk i płynących z tego terenu, postrzegana może być wieloaspektowo. Publikacja prezentuje ceramikę z terenu południa Śląska oraz północnych Moraw i Czech, zarówno w oparciu o materiały już publikowane, jak i zespoły archiwalne i nowsze znaleziska. Charakterystyka materiałów zabytkowych jest także okazją do podjęcia dyskusji nad datowaniem niektórych stanowisk i swoistą próbą periodyzacji ceramiki z omawianych regionów.

Autorka, wykorzystując analizę makroskopową, a także badania specjalistyczne ułamków naczyń, stara się opisać te cechy ceramiki, które mogą zdradzać piętno obcego garncarstwa. Śledzenie podobieństw i różnic pomiędzy materiałami z poszczególnych regionów, choć nie dało jasnej odpowiedzi na pytanie o charakter wzajemnych relacji Śląska z południowymi sąsiadami, dostarczyło jednak wielu nowych, ciekawych i nieraz zaskakujących wniosków.

1. Wstęp

 • Cel podjęcia badań
 • Zakres terytorialny pracy
 • Zakres chronologiczny pracy
 • Stan badań
 • Baza źródłowa

2. Zasady klasyfikacji ceramiki

 • Masa garncarska — stosowane domieszki
 • Powierzchnia naczynia
 • Wypał naczyń
 • Grubość ścianek naczyń
 • Zasięg obtaczania
 • Formy naczyń
 • Wylewy
 • Ornamentyka

3. Charakterystyka ceramiki z południowej części Dolnego Śląska

 • Masa garncarska
 • Wykonanie naczyń (obróbka powierzchni naczynia i grubość ścianek)
 • Wypał naczyń
 • Formy naczyń
 • Wylewy
 • Ornamentyka
 • Ogólna charakterystyka ceramiki z południa Dolnego Śląska z uwzględnieniem jej chronologii

4. Charakterystyka ceramiki z południowej części Górnego Śląska i terenów Śląska Czeskiego

 • Masa garncarska
 • Wykonanie naczyń (obróbka powierzchni naczynia i grubość ścianek)
 • Wypał naczyń
 • Formy naczyń
 • Wylewy
 • Ornamentyka
 • Ogólna charakterystyka ceramiki z południa Górnego Śląska i terenów Śląska Czeskiego z uwzględnieniem jej chronologii

5. Charakterystyka ceramiki z terenu północno-wschodnich Czech

 • Masa garncarska
 • Wykonanie naczyń (obróbka powierzchni naczynia i grubość ścianek)
 • Wypał naczyń
 • Formy naczyń
 • Wylewy
 • Ornamentyka
 • Ogólna charakterystyka ceramiki z północno-wschodnich Czech z uwzględnieniem jej chronologii

6. Charakterystyka ceramiki z północnej części Moraw

 • Masa garncarska
 • Wykonanie naczyń (obróbka powierzchni naczynia i grubość ścianek)
 • Wypał naczyń
 • Formy naczyń
 • Wylewy
 • Ornamentyka
 • Ogólna charakterystyka ceramiki z północnych Moraw z uwzględnieniem jej chronologii

7. Wpływy morawskie i czeskie w ceramice z południa Dolnego Śląska

 • Gilów
 • Niemcza I
 • Gród niemczański i cmentarzysko Niemcza II
 • Góra Gromnik
 • Inne stanowiska w okolicach Strzelina (Gębice, Witostowice)
 • Osada w Kamieńcu Ząbkowickim
 • Stanowiska w okolicach Strzegomia (Graniczna, Dobromierz, Gniewków)
 • Okolice góry Ślęży (Grodziszcze, Ślęża — stanowisko 156)
 • Zachodnia część regionu (Legnica i Bolesławiec)
 • Pozostałe stanowiska

8. Wpływy morawskie i czeskie w ceramice z południa Górnego Śląska i terenów Śląska Czeskiego

 • Cmentarzysko w Stěbořicach
 • Cmentarzysko w Hradcu nad Moravicí
 • Chotěbuz-Podobora
 • Grodzisko w Lubomi
 • Grodzisko w Kamieńcu
 • Mionów, Skoczów-Międzyświeć i Cieszyn
 • Osada w Piechocicach
 • Inne stanowiska

9. Wpływy śląskie na terenie północno-wschodnich Czech

10. Wpływy śląskie na północnych Morawach

11. Importy? Naśladownictwa? Czy naczynia wykonane w obcej tradycji garncarskiej?

12. Próba interpretacji i oceny relacji kulturowych zaobserwowanych w ceramice

 • Próba interpretacji dostrzeżonych wpływów wielkomorawskich na południu Dolnego Śląska
 • Próba interpretacji dostrzeżonych wpływów czeskich na południu Dolnego Śląska
 • Wpływy morawskie i czeskie na południu Górnego Śląska i terenie Śląska Czeskiego. Ocena i interpretacja
 • Ogólna ocena relacji południowych terenów Śląska oraz północnych Moraw i Czech w IX–X wieku

13. Uwagi końcowe

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

Tablice

Indeks osób i zbiorowości ludzkich

Indeks nazw geograficznych

Spis rycin

Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter