Propaganda w NRD. Media i literatura

Ewa Matkowska
ISBN: 978-83-229-3288-9
Liczba stron: 252
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 39,00 PLN   19,00 PLN  

Książka poświęcona jest systemowi propagandy w Niemczech Wschodnich (1945-1989). Prezentuje mechanizmy funkcjonowania propagandy jako jednego z filarów państwa totalitarnego. Praca jest kontynuacją poprzedniej książki autorki System. Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb (Kraków 2003). Propaganda w NRD. Media i literatura opisuje tematy, instytucje i wybrane kampanie propagandowe, opierając się na materiale archiwalnym mediów, instytucji partyjnych, państwowych i służby bezpieczeństwa. W omawianych tematach stale powraca pytanie o rolę mediów i literatury pięknej w systemie propagandy. Mity polityczne (np. antyfaszyzm, komunistyczni bohaterowie) oraz oficjalna legitymizacja historyczna (np. historia Prus, wojna domowa w Hiszpanii) zestawione zostały z najnowszymi wynikami badań historycznych.Czytelnik znajdzie w książce opis struktury instytucji propagandy i cenzury, także cenzury literackiej, oraz informacje o roli Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego w propagandzie. Omówione kampanie dotyczą powstania w czerwcu 1953 roku, wzniesienia muru berlińskiego w 1961 roku, procesu Eichmanna (1961-1962) i wydarzeń sierpniowych 1980 roku w Polsce.

 

 • Przedmowa

I. Propaganda — wstęp

 • Definicja propagandy
 • Cechy propagandy
 • Kategorie propagandy
 • Propaganda komunistyczna
 • Literatura przedmiotu i stan badań
 • Metodologia rozprawy

II. Legitymizujące tradycje i mity założycielskie władzy komunistycznej w Niemczech

 • Komunistyczni bohaterowie
  • Komunistyczny panteon
  • Marks i Engels
  • Lenin i Stalin
  • Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl i Walter Ulbricht
  • Antyfaszyści
  • Mit polityczny Ernsta Thälmanna
  • Proces w sprawie Thälmanna
  • Wykreowanie bohatera
 • Antyfaszyzm w NRD
  • Antyfaszyzm — definicja
  • Antyfaszyzm a komunistyczny opór
  • Zwycięzcy i adresat mitu
  • Monumenty w przestrzeni miejskiej
  • Nazistowskie obozy koncentracyjne w propagandzie NRD
  • Cenzura literatury obozowej
  • Pomniki po przełomie i zmiany nazw ulic w Berlinie
  • Rozliczenie z narodowym socjalizmem w NRD i RFN — porównanie
 • Doktryna marksizmu-leninizmu
  • Marks i rewolucja
  • Dialektyka
  • Historia
  • Krytyka kapitalizmu
  • Partia i humanizm
 • Legitymizacja historyczna
  • Legitymizacja historyczna w różnych okresach — rewolucja a naród
  • Reformacja i wojny chłopskie — Marcin Luter i Tomasz Münzer
  • Prusy w propagandzie NRD
  • Prusy w dobie Ulbrichta
  • Prusy w dobie Honeckera
  • Wojna domowa w Hiszpanii
  • Niemcy w Brygadach Międzynarodowych — weryfikacja danych po otwarciu archiwów
  • Partyjni prominenci
  • Formy propagowania tradycji Brygad Międzynarodowych
  • Męczennicy Hiszpanii — Hans Beimler i Artur Becker
  • Cenzura literatury pięknej i wspomnieniowej poświęconej Hiszpanii

III. Instytucje propagandy

 • Propaganda w mediach
 • Aparat partyjny w propagandzie
 • Krajobraz prasowy NRD
 • Urząd Prasy i ADN
 • Radio
 • Telewizja
  • Programy informacyjne i publicystyczne
 • Film
  • Socrealistyczne filmy dokumentalne studia DEFA
  • Epos filmowy o Thälmannie
  • Propaganda we wczesnych filmach fabularnych
  • Kino po budowie muru berlińskiego

IV. Polityka kulturalna i cenzura literacka

 • Cele polityki kulturalnej
 • Sztuka w służbie propagandy — socrealizm w NRD
 • „Wielkie pieśni” poświęcone Stalinowi
 • Aparat cenzury we wczesnej fazie i po budowie muru
 • Procedury cenzury literackiej
 • Zmasowane uderzenie w literaturę w latach 1956–1957
 • Tematy tabu w literaturze NRD
 • Literatura ocenzurowana

V. Czarna propaganda — służba bezpieczeństwa w propagandzie NRD

 • Wydziały Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego aktywne w propagandzie
 • Dezinformacja — kontakty Stasi w RFN
 • Kanały lansowania informacji — funkcjonariusze, emisariusze i agenci
 • Kampanie dezinformacyjne

VI. Wybrane kampanie propagandowe

 • Czerwiec 1953
 • Kampanie towarzyszące budowie muru berlińskiego
  • Sytuacja przed budową muru i operacja ża
  • Kampania poprzedzająca na łamach „Neues Deutschland”: przeciwko uchodźcom, „handlarzom żywym towarem” i osobom regularnie przekraczającym granicę sektorów
  • Podsumowanie kampanii prowadzonej na łamach „Neues Deutschland”
  • Kampanie następcze
  • Bojówki klasy robotniczej
  • Kryminalizacja ofiar i heroizacja sprawców
  • Kampanie: Piorun kontra rozgłośnie NATO, Kobieta, pokój i socjalizm, Ojczyzna wzywa — brońcie naszej socjalistycznej Republiki
  • Ofensywa propagandowa w pierwszą rocznicę budowy muru: kampania Era Adenauera dobiega końca
  • Niebo podzielone — opowiadanie Christy Wolf i film Konrada Wolfa jako część działań integracyjnych
  • Reakcje pisarzy na zachodzie i wschodzie Niemiec
 • Kampanie związane z procesem Eichmanna w Jerozolimie
  • Proces Eichmanna na przecięciu różnych interesów politycznych i propagandowych
  • Proces Eichmanna na łamach „Neues Deutschland”
 • Polityka informacyjna SED wobec wydarzeń z sierpnia 1980 roku w Polsce

Podsumowanie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Literatura

Źródła nieopublikowane

Wykaz artykułów prasowych

Filmografia

Źródła internetowe

Abstract

Zusammenfassung

Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter