Samorządowa polityka regionalna na przykładzie Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu w latach 1990 - 1998

Artur Kamiński
ISBN: 978-83-229-3264-3
Liczba stron: 580
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 49,00 PLN   30,00 PLN  

Praca podejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem polityki regionalnej w województwie wrocławskim i po części na Dolnym Śląsku przez Sejmik Samorządowy we Wrocławiu przed reformą administracyjną państwa. Analizie poddana została polityka gospodarcza, zmiany w rolnictwie, ekologia oraz próby reformy służby zdrowia. Osobne miejsce poświęcono oświacie oraz sprawom kultury, dziedzictwu narodowemu i tożsamości regionalnej. Omówione zostały również zagadnienia związane z bezpieczeństwem w regionie, także w kontekście „Powodzi Tysiąclecia” w 1997 r. i jej następstw. Szeroko opisany został wkład sejmiku w reformę ustrojową państwa i określenie miejsca samorządu terytorialnego w jego strukturach. Całości pracy dopełniają relacje sejmiku z zagranicą, współpraca z administracją rządową, samorządową w gminach i organizacjami ponadgminnymi.

 • Wstęp

Rozdział I. Sejmik Samorządowy Województwa Wrocławskiego w latach 1990–1998

 • Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
 • Podstawowe pojęcia związane z polityką regionalną województwa
 • Wrocław i województwo wrocławskie w latach 1990–1998
 • Sejmik Samorządowy Województwa Wrocławskiego w latach 1990–1998. Organizacja i zasady działania

Rozdział II. Zdobywanie doświadczenia. Polityka regionalna sejmiku wrocławskiego w latach 1990–1994

 • Problemy gospodarcze województwa wrocławskiego na forum Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu
 • Sejmik Samorządowy we Wrocławiu wobec problemów rolnictwa
 • Ekologia w pracach Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu
 • Sejmik województwa wrocławskiego wobec problemów służby zdrowia
 • Szkolnictwo na forum wrocławskiego sejmiku samorządowego
 • Sprawy kultury, nauki i dziedzictwa narodowego i kulturowego Dolnego Śląska w pracach Sejmiku Samorządowego Województwa Wrocławskiego
 • Bezpieczeństwo w województwie wrocławskim
 • Reforma ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej na forum Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu
 • Relacje Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu z gminami, administracją rządową, organizacjami ponadgminnymi i zagranicą
 • Podsumowanie I kadencji

Rozdział III. Ku nowym regionom. Polityka regionalna sejmiku wrocławskiego w latach 1994–1998

 • Gospodarka województwa wrocławskiego na forum sejmiku samorządowego
 • Problemy rolnictwa województwa wrocławskiego na forum Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu
 • Ekologia na forum Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu
 • Służba zdrowia w pracach sejmiku wrocławskiego
 • Oświata i sprawy rodziny na forum Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu
 • Sprawy kultury na forum sejmiku
 • Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo województwa wrocławskiego
 • Sprawy bezpieczeństwa w województwie wrocławskim
 • Reforma ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej na forum Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu
 • Współpraca Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu z gminami, administracją rządową, organizacjami ponadgminnymi oraz zagranicą
 • Podsumowanie II kadencji

Zakończenie

Aneks

 • Delegaci gmin województwa wrocławskiego do SSW I kadencji
 • Delegaci gmin województwa wrocławskiego do SSW II kadencji
 • Komisje SSW I kadencji i ich skład osobowy
 • Komisje SSW II kadencji i ich skład osobowy
 • Spis uchwał SSW I kadencji
 • Spis uchwał SSW II kadencji
 • Spis uchwał Prezydium SSW I kadencji
 • Spis uchwał Prezydium SSW II kadencji
 • Karta regionalizmu polskiego uchwalona na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

Indeks nazwisk

Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter