Ekonomia 18. Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza)

Leon Olszewski (red.)
ISSN: 2084-4093
Liczba stron: 356
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Praca poświęcona jest pamięci długoletniego dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego — profesora Tomasza Afeltowicza, który w swojej działalności badawczej i dydaktycznej koncentrował się na analizach funkcjonowania gospodarki w toku przemian systemowych.

Autorzy tomu nawiązują do teoretycznych zagadnień istoty systemu gospodarki rynkowej, które są stale aktualne w zmieniających się uwarunkowaniach otoczenia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zasadniczą część zbioru stanowią opracowania podnoszące współczesne problemy funkcjonowania gospodarki polskiej związane z poszukiwaniem metod skutecznego działania przedsiębiorstw i instytucji w warunkach coraz większych zagrożeń wynikających z kryzysu gospodarki europejskiej.

 • Słowo wstępne (Leon Olszewski)

Wspomnienia

 • Droga życiowa (Leon Olszewski)
 • Pożegnanie Profesora Tomasza Afeltowicza (Leon Olszewski)
 • Wspomnienie o Profesorze Tomaszu Afeltowiczu nie tylko jako o ekonomiście (Zdzisław Kegel)

Istota systemów ekonomicznych

 • Witold Kwaśnicki, Jakie skutki niesie za sobą prywatna własność?
 • Elżbieta Kundera, Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego
 • Edyta Kowalczyk, Model społecznej gospodarki rynkowej w ujęciu Wincentego Stysia
 • Katarzyna Murawiak, Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych
 • Bożena Klimczak, O wolności ekonomicznej w okresie reformowania gospodarki polskiej
 • Daria Kostecka-Jurczyk, Wymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle reguł konkurencji UE
 • Aneta Onufer, Korelacje pomiędzy prawem ochrony konsumentów i polityką konkurencji Unii Europejskiej

System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki

 • Paweł Dobrzański, Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia
 • Gabriela Przesławska, Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów
 • Małgorzata Wachowska, Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą
 • Jerzy Czupiał, Przedsiębiorstwo międzynarodowe w perspektywie sieci biznesowej
 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Ekspansywność — nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego

Restrukturyzacja gospodarki — aspekty finansowe i prawne

 • Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Przemiany systemowe gospodarki Polski i ich znaczenie w podnoszeniu poziomu międzynarodowej konkurencyjności
 • Mariusz Dybał, Istota i rodzaje systemów emerytalnych
 • Urszula Banaszczak-Soroka, Wpływ globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w. na sytuację finansową domów i biur maklerskich w Polsce
 • Jolanta Gadawska, Cele długoterminowych decyzji finansowych
 • Irena Kin-Dittmann, Outsourcing IT jako jedna z form ograniczania kosztów
 • Julitta Koćwin, Factoring instytucją współczesnego finansowania działalności gospodarczej
 • Anna Ćwiąkała-Małys, An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009
 • Kamil Więckowski, Prawne granice reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Jan Gola, Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako przejaw zapobiegania patologii w obrocie gospodarczym

Autorzy tomu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter