Czworoksiąg (Tetrabiblos)

Klaudiusz Ptolemeusz, Grzegorz Muszyński (tłum.)
ISBN: 978-83-229-3306-0
Liczba stron: 264
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii (ok.100 – po 168 n.e.) kojarzy się dziś niemal wyłącznie z obaloną dopiero przez Mikołaja Kopernika teorią geocentryczną w astronomii. Tymczasem przez wieki był ceniony w całej Europie jako autorytet naukowy i jedno z głównych źródeł wiedzy o osiągnięciach naukowych antyku. Wśród wielu dziedzin, których dorobek usystematyzował i przedstawił we własnym ujęciu – jak astronomia (Almagest), kartografia (Geografia) czy optyka – znalazło się też miejsce dla astrologii. Traktat nazwany później Czworoksięgiem to autorska synteza starożytnej tradycji tej dyscypliny. Ptolemeusz stawia astrologię na równi z astronomią, jako jej praktyczny odpowiednik, i dowodzi, że owa materia podlega badaniu rozumowemu. W miejsce wyjaśnień natury religijnej czy magicznej proponuje dla swych tez racjonalne uzasadnienia, zgodne z ówczesnym stanem wiedzy o świecie. Przedsięwzięciem tym starożytny uczony zapewnił astrologii prestiż, jakim cieszyła się przez wiele następnych stuleci. Czworoksiąg długo znany był przede wszystkim „z drugiej ręki”, poprzez tłumaczenia łacińskie, tudzież komentarze i omówienia. Dopiero wiek XX przyniósł naukowe edycje greckiego tekstu i opracowane na ich podstawie przekłady na języki nowożytne. Dołącza do nich niniejsze wydanie – pierwsze dzieło Ptolemeusza ukazujące się po polsku w przekładzie z greckiego oryginału.

 

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Wykaz skrótów
 • Jarosław Włodarczyk – Polihistor z Aleksandrii
 • Grzegorz Muszyński – Czworoksiąg i jego polski przekład

 

CZWOROKSIĄG

Księga pierwsza

 1. Wstęp
 2. O tym, że da się osiągnąć wiedzę za pomocą astronomii, oraz na ile jest to możliwe
 3. O tym, że jest to również pożyteczne
 4. O działaniu planet
 5. O [planetach] dobroczynnych i złośliwych
 6. O [planetach] męskich i żeńskich
 7. O [planetach] dziennych i nocnych
 8. O działaniu [planet] w układach względem Słońca
 9. O działaniu gwiazd stałych
 10. O porach roku
 11. O odziaływaniu czterech kierunków [świata]
 12. O [znakach] zwrotnikowych, równonocnych, stałych oraz [znakach] o dwoistej postaci
 13. O znakach męskich i żeńskich
 14. O wzajemnych układach znaków zodiaku
 15. O znakach rozkazujących i – odpowiednio – słuchających
 16. O [znakach] spoglądających na siebie nawzajem, czyli [znakach] o równej mocy
 17. O [znakach] niezwiązanych ze sobą
 18. O domach poszczególnych planet
 19. O trójkątach
 20. O wywyższeniach
 21. O rozmieszczeniu rewirów
 22. O miejscach i stopniach przynależnych poszczególnym [planetom]
 23. O obliczach, wozach i tym podobnych
 24. O złączeniach, rozłączeniach i tym podobnych siłach

Księga druga

 1. Klasyfikacja astrologii powszechnej
 2. O cechach [mieszkańców] stref klimatycznych w ujęciu ogólnym
 3. O powinowactwach krain z trójkątami i planetami
 4. Zestawienie krajów związanych z poszczególnymi znakami
 5. Sposób postępowania przy sporządzaniu indywidualnych prognoz na podstawie zaćmień
 6. O ustalaniu krajów, których dotyczy zdarzenie
 7. O czasie zajścia prognozowanych zdarzeń
 8. O rodzajach bytów, których dotyczy zdarzenie
 9. O postaci samego prognozowanego zdarzenia
 10. O barwach zaćmień, komet i tym podobnych
 11. O nowiu rocznym
 12. O szczegółowych właściwościach znaków pod kątem ich wpływu na stan pogody
 13. O szczegółowym badaniu warunków pogodowych
 14. O znaczeniu zjawisk pogodowych

Księga trzecia

 1. Wstęp
 2. O poczęciu i narodzinach
 3. O wartości stopniowej horoskopu
 4. Podział astrologii urodzeniowej
 5. O rodzicach
 6. O rodzeństwie
 7. O płci męskiej i żeńskiej
 8. O bliźniętach
 9. O [płodach] potwornych
 10. O [dzieciach] niezdolnych do życia
 11. O długości życia
 12. O wyglądzie i temperamencie ciała
 13. O chorobach ostrych i przewlekłych schorzeniach ciała
 14. O cechach duszy
 15. O chorobach duszy

Księga czwarta

 1. Wstęp
 2. O powodzeniu materialnym
 3. O randze społecznej
 4. O rodzajach działalności zawodowej
 5. O związkach osobistych
 6. O dzieciach
 7. O przyjaciołach i wrogach
 8. O podróżach
 9. O rodzajach śmierci
 10. O poszczególnych okresach życia
 • Spis ilustracji, schematów i tabel
 • Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter