Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 11

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 140
Rok wydania: 2011
Cena: 25,00 PLN   5,00 PLN  

Zebrane w 11. numerze SPPAiE artykuły powstały na podstawie referatów wygłoszonych na 9. Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Człowiek rodzina i społeczeństwo w obliczu kryzysu zadłużeniowego. Zbiór zawiera zarówno artykuły polskie, jak i anglojęzyczne — ze względu na międzynarodowy charakter autorów. Poruszane zagadnienia to m.in.: wpływ kryzysu na siłę nabywczą konsumentów na Ukrainie i w Polsce (N. Makukha), na zachowania nabywców na rynku nieruchomości w Polsce (B. Graczyk, A. Łoboda) czy na sytuację materialną polskich gospodarstw domowych (M. Januszewska). Znajdziemy w opracowaniu także artykuły przedstawiające problemy związane z gospodarką Ukrainy (np. autorstwa D. Butytera czy O. Pitgurskiej) oraz jeden opisujący gospodarkę białoruską (K. Bodzoń).

Wstęp

NINA MAKUKHA, Wpływ kryzysu na siłę nabywczą konsumentów na Ukrainie i w Polsce

RAFAŁ MUNDRY, Działania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (EFSM) oraz Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) — stan na 1 grudnia 2011 roku

BEATA GRACZYK, AGATA ŁOBODA, Wpływ kryzysu 2007–2008 na zachowania nabywców na rynku nieruchomości w Polsce

ANNA ŁOKUCIEJEWSKA, Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz ochrony praw konsumenta w Unii Europejskiej

MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, Kryzys zadłużeniowy a sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce

PIOTR ZAJĄCZKOWSKI, Strategie konsumenckie Polaków wobec kryzysu zadłużeniowego

DANIEL BUTYTER, Konsumpcja towarów z Unii Europejskiej na Ukrainie

KAMIL BODZOŃ, Białoruska gospodarka — cud gospodarczy, którego nie ma

YAROSLAV MELEKH, The procedure of tax planning in Ukraine

MYKOLA ZHUK, The influence of macroeconomic indicators on consumer's decisions

OLENA PITGURSKA, The impact of the European debt crisis on the economy of Ukraine

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter