Studia Filmoznawcze 33. Film dziecięcy, dziecko w filmie

Sławomir Bobowski
ISBN: 978-83-229-3313-8
Liczba stron: 232
Cena: 28,00 PLN   15,00 PLN  

Kino „przedeklinowało” problemy dziecięce przez wszelkie możliwe przypadki indywidualne i zbiorowe: wyzysku, wojny, zbrodni, choroby, lęku, okrucieństwa, przemocy, osamotnienia, egoizmu, deprawacji, manipulacji etc. Do starych zagrożeń doszły nowe, jak zmuszanie do nierządu i wykorzystywanie w konfliktach zbrojnych, zabijanie na „części zamienne”, rozłąka rodziców, nie mówiąc już o zjawiskach traktowanych jako cywilizacyjny postęp, że wymienimy: telewizję, Internet, gry komputerowe, a nawet nadmierny, demoralizujący dziecko dobrobyt. Na szczęście kino dostrzega także słoneczne strony dzieciństwa, w czym prym wiedzie tzw. kino familijne.

Artykuły zamieszczone w 33. tomie „Studiów Filmoznawczych” rzucają sporo światła na wybrane problemy z dziedziny filmu dziecięcego. Ich autorami są głównie badacze młodego i średniego pokolenia, znakomicie poruszający się po tej tematyce. Ich teksty pozwalają dostrzec wagę dziecięcego toposu jako arki przymierza między dawnymi i nowymi laty.

 

Ryszard Waksmund, Wprowadzenie

I. ROZPRAWY I SZKICE

Thomas Leitch, Reading like adults, performing like children: Two ways of experiencing adaptations

Marek Oziewicz, The first Polish Story Combo: Andrew Maleszka’s The Magic Tree

Mariola Marczak, Bajka animowana dla dzieci wobec tradycji literackiej, na przykładzie serialu Małe zoo Lucy

Rafał Syska, Zmory, które straszą na jawie. Motyw dziecka w amerykańskim horrorze lat 80.

Michał Wolski, Niewinna potworność. Filmowe realizacje motywu dziecięcego wampira

Paulina Wakar, Okrucieństwo ma twarz dziecka. O Białej wstążce Michaela Hanekego

Łukasz Andrzejewski, Dobre kino może robić tylko niesforne dziecko, czyli dwie filozoficzne uwagi o wczesnych filmach Jean-Luca Godarda

Tobiasz Papuczys, Wszystkie dzieci Felliniego

Łukasz A. Plesnar, Figura ojca w filmach Clinta Eastwooda

Krzysztof Kornacki, „Dorosłe dzieci mają żal”. O pewnej tendencji młodego kina polskiego

ks. Marek Lis, Dzieci Festiwalu Filmowego we Fryburgu 2011

Ryszard Waksmund, Historia dzieciństwa ― historia kina

Piotr Rudzki, Dziecko w teatrze ― rekonesans

Magdalena Gołaczyńska, Dzieciństwo i „mała ojczyzna” we współczesnym teatrze dolnośląskim

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

Wolfgang Schlott, Jerzy Skolimowski in den Augen von Ewa Mazierska / Jerzy Skolimowski okiem Ewy Mazierskiej

Wolfgang Schlott, „Film-Konzepte“ über Roman Polanski / „Film-Konzepte“ o Romanie Polańskim

Tadeusz Koczanowicz, Kieślowskiego laboratorium przypadków moralnych, czyli Etyka „bez końca” Agnieszki Kulig

TABLE OF CONTENTS

Ryszard Waksmund, Introduction

I. ESSAYS AND SKETCHES

Thomas Leitch, Reading like adults, performing like children: Two ways of experiencing adaptations

Marek Oziewicz, The First Polish Story Combo: Andrew Maleszka’s The Magic Tree

Mariola Marczak, The animated fi lm fable as against the literary tradition based on the example of the TV series 64 Zoo Lane

Rafał Syska, Nightmares that frighten in reality. The motif of a child in American horror movies of the eighties

Michał Wolski, Innocent monsters. The theme of immature vampires in film

Paulina Wakar, Cruelty has the face of a child. On The white ribbon by Michael Haneke

Łukasz Andrzejewski, Good movies can only be made by an unruly child, or two philosophical comments on Godard’s early films

Tobiasz Papuczys, All Fellini’s children

Łukasz A. Plesnar, A father figure in the films by Clint Eastwood

Krzysztof Kornacki, ”The adult children have complaints.” About a tendency of ”young Polish

cinema”

ks. Marek Lis, Children of the 2011 Fribourg International Film Festival

Ryszard Waksmund, History of childhood — history of cinema

Piotr Rudzki, A child in the theatre — reconnaissance

Magdalena Gołaczyńska, The childhood and the homeland in the contemporary Lower-Silesian theatre

II. BOOK REVIEWS

Wolfgang Schlott, Jerzy Skolimowski in den Augen von Ewa Mazierska / Jerzy Skolimowski okiem Ewy Mazierskiej

Wolfgang Schlott, „Film-Konzepte“ über Roman Polanski / „Film-Konzepte“ o Romanie Polańskim

Tadeusz Koczanowicz, Kieślowski’s laboratory of moral cases, i.e. Ethics “whithout end” by Agnieszka Kulig

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter