Muzyka wokół nas. Studium przeobrażeń recepcji muzyki w dobie elektronicznych środków jej przekazywania

Ewa Kofin
ISBN: 978-83-229-3298-8
Liczba stron: 120
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 29,00 PLN   

Książka Ewy Kofin jest w swojej najogólniejszej wymowie charakterystyką współczesnej kultury muzycznej, na której najsilniejsze piętno odcisnęły media, będące przyczyną nie tylko wszechobecności muzyki, ale także zupełnie nowych sposobów jej wykorzystywania — spychają one jej tradycyjną percepcję wzbogacającą ludzki intelekt na najdalszy plan. Obecnie najbardziej typowa stała się nagminna funkcjonalizacja muzyki. Spośród jej licznych nowych zadań najpopularniejsza okazała się funkcja tła codziennego życia, co jest przejawem najdalej idącej degradacji muzyki, ponieważ tło jako takie nie kieruje uwagi na siebie, lecz ku innym obiektom. Sztukę muzyczną degradują dziś także zastosowania muzyki służące różnym pozamuzycznym celom praktycznym. Autorka dostarcza na to wielu przykładów i ostatecznie konstatuje, że muzyka jest dziś przeciągana ze sfery dóbr kultury do sfery dóbr cywilizacji.

Przedmowa

Wprowadzenie

 • Dostęp do muzyki przed epoką mass mediów, czyli muzyka „od święta”
 • Romantyczny ideał percepcji muzyki

Rozdział I. Epoka medialna — muzyka w domu

 • Domowe życie w muzyce
 • „Słuchanie” a „słyszenie”
 • Hałas
 • Rozmowy
 • Oko jako konkurent ucha
 • Myśl jako konkurent ucha
 • Habituacja
 • Konsekwencje
 • Cele muzyki domowej
 • Funkcja akustyczna
 • Funkcja hedonistyczna
 • Funkcja emotywna
 • Funkcja estetyczna
 • Funkcja semiotyczna
 • Funkcja izolacyjna
 • Funkcja popularyzatorska
 • Podsumowanie rozdziału I — percepcja muzyki domowej w epoce mass mediów

Rozdział II. Muzyka w innych wnętrzach

 • Wprowadzenie
 • Filharmonia
 • Opera
 • Wnętrza pseudokoncertowe i festiwalowe
 • Szkoły muzyczne
 • Muzyka w przybytkach innych sztuk (kina, teatry, galerie, kluby literackie)
 • Siedliska muzyki funkcjonalnej
 • Podsumowanie rozdziału II — ekspansja lokalizacji muzyki

Rozdział III. Muzyka w plenerze

 • Muzyka w miastach
 • Muzyka w plenerze
 • Podsumowanie rozdziału III — reakcje muzyków

Rozdział IV. Refleksje końcowe

Bibliografia

Summary

Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter