Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna - działalność naukowa - ruch koncertowy

Agnieszka Drożdżewska
ISBN: 978-83-229-3269-8
Liczba stron: 604
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2012
Cena: 38,00 PLN   

Kolejny tom serii „Musicologica Wratislaviensia” jest publikacją wyjątkową nie tylko dla miłośników muzyki. Każdy, kogo interesuje historia Wrocławia, Uniwersytetu Wrocławskiego i kultury muzycznej w XIX i XX wieku, powinien sięgnąć po tę pozycję. Agnieszka Drożdżewska z wielką znajomością tematu opowiada o początkach uniwersyteckiej muzykologii po jej rozkwit aż do drugiej wojny światowej, umieszczając tu informacje nieprzeciętnej wagi faktograficznej. Jednak wielość faktów nie przytłacza czytelnika, autorka porusza się bowiem z lekkością po obranym temacie, przybliżając sylwetki osób tworzących uniwersyteckie życie muzyczne, a także poświęcając część pracy studenckim zespołom muzycznym i tym samym życiu studenckiemu. Bogactwo treści dopełnia bardzo bogata warstwa ilustracyjna – blisko 150 zdjęć przedstawiających postaci związane z życiem muzycznym Wrocławia i nie tylko, programy koncertów, strony tytułowe prac naukowych. Wspaniałym zwieńczeniem są aneksy, w których autorka pomieściła między innymi kalendarium koncertowe i wykaz muzyków KAIKM i MI. Pozycja obowiązkowa na półce nie tylko melomana.

 • Wprowadzenie

Rozdział I • Początki kultury muzycznej na Uniwersytecie Wrocławskim

 • Dzieje uczelni w zarysie
 • Muzyka na Akademii Leopoldyńskiej (1702–1811)

Rozdział II • Edukacja muzyczna i badania naukowe

 • Królewski Akademicki Instytut Muzyki Kościelnej (Das Königliche Akademische Institut für Kirchenmusik)
  • Powstanie, cele, struktura i program nauczania
   • Friedrich Wilhelm Berner (1815–1827)
   • Joseph Ignaz Schnabel (1815–1831)
   • Studenci w latach 1815–1827
  • Stabilizacja modelu edukacyjnego i pierwsze wykłady historyczne
   • Carl Georg Vivigens von Winterfeld (1818–1832)
   • Johann Theodor Mosewius (1827–1858)
   • Josef Franz Wolf (1831–1843) i Felix Expedit Baumgart (1844–1871)
   • Carl Reinecke (1859–1860)
   • Studenci w latach 1827–1860
  • Rozwój badań naukowych i praktyki wykonawczej
   • Julius Schäffer (1860–1901)
   • Moritz Brosig (1871–1887)
   • Emil Bohn (1887–1909)
   • Studenci w latach 1860–1909
  • Narodziny muzykologii — Otto Kinkeldey (1909–1914)
   • Doktoranci
   • Studenci
 • Instytut Muzyczny (Musikalisches Institut bei der Universität Breslau)
  • Seminarium Muzykologiczne (Musikwissenschaftliches Seminar)
   • Profesorowie zwyczajni
    • Max Schneider (1915–1929)
    • Franz Arnold Schmitz (1930–1939)
   • Docenci
    • Peter (Paul Ernst) Epstein (1927–1932)
    • Walther Vetter (1928–1944)
    • Ernst Kirsch (1929–1941)
    • Fritz Feldmann (1937–1941)
   • Doktoranci
   • Studenci
  • Wyższy Instytut Wychowania Muzycznego i Muzyki Kościelnej
   • Okoliczności powstania Oddziału Muzyki Szkolnej (Abteilung für Schulmusik) i przekształcenie placówki w instytut
   • Program kształcenia i kadra pedagogiczna
   • Studenci
 • Obiekty dydaktyczne
  • Biblioteka
  • Sala Muzyczna

Rozdział III • Działalność koncertowa akademickich zespołów i towarzystw muzycznych

 • Instytutowe zespoły muzyczne
  • Chór instytutowy i Stowarzyszenie Muzyki Kościelnej
  • Chóry konfesyjne
   • Chór św. Cecylii (Cäcilienchor)
   • Chór św. Jana (Johannischor)
  • Collegium Musicum
 • Niezależny studencki ruch muzyczny
  • Akademickie Stowarzyszenie Muzyczne (Akademischer Musikverein)
   • Powstanie i pierwsze lata działalności (1822–1830)
   • Okres stabilizacji poziomu artystycznego (1831–1850)
   • Koncerty poza uniwersytetem i rozwiązanie zespołu (1851–1860)
  • Studencka Liedertafel (Studenten-Liedertafel)
  • Akademickie Stowarzyszenie Śpiewacze Leopoldina
   • Między zespołem muzycznym a korporacją studencką (1864–1881)
   • Korporacja pod profesjonalną dyrekcją artystyczną (1881–1901)
   • Udział zespołu w strukturach związku niemieckich chórów studenckich (1898–1935)
  • Studenckie Stowarzyszenie Śpiewacze Fridericiana
  • Chór Akademicki (Akademischer Chor, Studentenchor)
  • Akademickie Stowarzyszenie Wagnerowskie (Akademischer Richard-Wagner-Verein)

Wnioski końcowe

Aneksy

 1. Dyrektorzy Królewskiego Akademickiego Instytutu Muzyki Kościelnej oraz Instytutu Muzycznego przy Uniwersytecie Wrocławskim
 2. Wykaz muzyków działających w KAIKM i MI w latach 1815–1944
 3. Dyrygenci AMV, Studenckiej Liedertafel oraz Stowarzyszenia Śpiewaczego Leopoldina w latach 1822–1935
 4. Kalendarium koncertowe

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

Indeks osób

Spis ilustracji

Dokumentacja fonograficzna działalności artystycznej Instytutu Muzycznego (lata 30. i 40. XX wieku)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter