The Leading Edge: New Ideas, Problems and Challenges of the Economics, Management and Marketing

Marcin Winiarski (red.)
ISBN: 978-83-229-3304-6
Liczba stron: 152
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Opracowanie The Leading Edge jest zbiorem artykułów autorów pochodzących z Polski i z zagranicy. Tematyka poruszana w tej pracy zbiorowej dotyczy zagadnień, wyzwań i nowych idei współczesnej ekonomii, zarządzania oraz marketingu. Znajdziemy tu artykuły m.in. o rynku funduszy emerytalnych w Polsce (S. Jakubowski), dotyczące teorii ekonomicznej efektywności (P. Dobrzański), koncepcji ekonomicznych stref bezpieczeństwa (M. Vavrin, I. Mikhasuk) czy obecnych problemów związanych z kredytami dla przedsiębiorstw rolnych (N. Chopko). Ciekawym punktem pracy jest także artykuł przedstawiający zagadnienie polskiego rynku prasy codziennej w czasach nowych technologii (M. Burzyński). Na pewno dużą zaletą książki jest jej międzynarodowy charakter, który przynosi szersze spojrzenie na poruszane problemy.

  • Introduction
  • Sebastian Jakubowski: Problems and challenges of the pension funds market in Poland
  • Nataliya Chopko: The current status and problems of lending to enterprises of the agrarian sector of Ukraine
  • Iryna Kostiuk: Duty free and its cheapness
  • Oresta Kostyk: Integration of a building sector of Ukraine into the global economic space
  • Yuriy Myronovych: Central bank independence as a factor of the political business cycle
  • Maksym Vavrin: Research of the concept of economic security zones: Individual, household, country
  • Kuang-Yi Chao: From made in China to innovated in China — the next phase of the rise of Chinese power
  • Paweł Dobrzański: The concept of the effectiveness of an economic system
  • Michał Burzyński: The essence of the modern daily press market in Poland in times of new technologies

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter