Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie. Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 15-18 maja 2002

Jan Kolasa, Artur Kozłowski (red.)
ISBN: 83-229-2360-0
Liczba stron: 230
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Książka jest zbiorem referatów z konferencji Katedr Prawa Międzynarodowego, ktora miała miejsce w dniach od 15 do 18 maja 2002 roku w Karpaczu.

Przedmowa (Jan KOLASA)
Referaty
Andrzej WASILKOWSKI, Suwerenność w prawie międzynarodowym i w prawie Europejskim
Genowefa GRABOWSKA, Podmiotowość Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego
Anna WYROZUMSKA, Prawo międzynarodowe w systemie prawa wspólnotowego - zagadnienia teorii i praktyki
Cezary MIK, Prawo Światowej Organizacji Handlu (WTO) a prawo Wspólnot Europejskich
Jan KOLASA, Unia Europejska na tle rozwoju prawa i społeczności międzynarodowej
Głosy w dyskusji
Artur KOZŁOWSKI, Kontrowersje wokół prawno międzynarodowego charakteru Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)
Aleksander KOSICKl, Uwagi o suwerenności
Joanna POŁATYŃSKA. Podmiotowość prawno międzynarodowa Unii Europejskiej
Karol KARSKI. Zagadnienie rozstrzygania sporów powstałych na gruncie prawa europejskiego przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter