Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencje ze stanowiska teorii i filozofii prawa

Wioletta Jedlecka (red.)
ISBN: 83-229-2490-9
Liczba stron: 209
Rok wydania: 2004

Wioletta Jedlecka, Wstęp

Wioletta Jedlecka, Introduction

Andrzej Bator, Integracja prawoznawstwa a rozumienie kompetencji w szczegółowych naukach prawnych

Michał Błachut, Idea równości podmiotów moralnych jako aksjologiczne ograniczenie kompetencji prawodawczej

Hanna Duszko-Jakimko, Prawo międzynarodowe prywatne w prawie wewnętrznym - wybrane zagadnienia

Joanna Helios, Kwestia podziału kompetencji w perspektywie stosunku Unii Europejskiej do państw członkowskich

Wioletta Jedlecka, Suwerenność państw członkowskich a kompetencje wyłączne Unii Europejskiej Przemysław Kaczmarek, Zdoloność sądowa a zdolność prawna - analiza zagadnienia

Jacek Kaczor, Prywatnoprawny kontekst wykonywania kompetencji

Stanisław Kaźmierczyk, Szkic problemu

Artur Kozak, Reguły interpretacji kulturowej a reguły dokonywania czynności konwencjonalnej Zbigniew Pulka, Upoważniający aspekt prawa w ujęciu Harta

Adam Sulikowski, Ewolucja kompetencji francuskiej Rady Konstytucyjnej

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter